Nieuws

Wensen van onze Lama's voor 2017


Beste vrienden, 

Met diepe genegenheid spreken wij de wens uit dat het goed gaat met u. In onze centra verloopt alles naar wens: de programma’s vinden meer weerklank doorheen de jaren en worden nu druk bezocht. De deelnemers zijn doorgaans erg opgetogen over het gevolgde onderricht.
Onze leraren ondervinden dat de toehoorders de boodschap van het onderricht ook begrepen hebben en die  vervolgens integreren in hun dagelijks leven. Dit is dan ook het voornaamste objectief van de onderrichtingen: dat de dharma diep geworteld raakt in de praktijk van het dagelijks samenleven.
Ook in 2017 ligt de focus in het onderricht op het ontwikkelen van de Shamatha met het kalmeren van de geest als voornaamste doel. Vorige zomer zijn we gestart met een Shinee-groep voor gevorderden. We gaan nu ons tweede jaar in. Elke maand komen wij met deze groep bij elkaar om ervaringen in onze praktijk met elkaar te delen en daarover van gedachten te wisselen. We koesteren de hoop dat deze ontwikkelingen ook andere sangha-leden kan begeesteren om verdieping te zoeken in de meditatiepraktijk.
We zijn erg ingenomen met een aantal nieuwe initiatieven: volgend jaar hopen wij de eerste retraite van 3 maanden te kunnen organiseren in Yeunten Ling. Deze retraite richt zich in de eerste plaats op leerlingen die de voorbereidende praktijken hebben afgerond. Dit vergt uiteraard een grondige herinrichting van de chalets op de helling. Vandaar dat we de renovatiewerken hebben opgenomen in onze lopende projecten.
In onze centra streven we ernaar om het dagelijks leven op een meer duurzame wijze te organiseren. Dit streven komt onder meer tot uiting in het stijgende aanbod van vegetarische maaltijden en de toepassing van principes uit de permacultuur zoals de zelfpluk uit onze serres en compostering.
Uw hulp blijft van onschatbare waarde voor ons centrum. Het is in het belang van ons allen om deze bijzondere plek te kunnen vrijwaren voor toekomstige generaties. Ieder van ons, vaste medewerker, vrijwilliger, bestuurslid, leraar of bezoeker is een wezenlijk en uniek element in dit kostbaar geheel, zoals de afzonderlijke blaadjes de lotusbloem vormen. Elke bijdrage telt. Als vereniging zonder winstoogmerk is onze enige bekommernis het welzijn van alle levende wezens. We verheugen ons dan ook in de toenemende betrokkenheid van de lama’s van buiten ons centrum bij het waarmaken van onze idealen.
De samenwerking tussen de verschillende centra onderling blijft een belangrijke prioriteit: onze centra in Schoten, Brussel en Hoei vormen samen één geheel. We blijven er voortdurend over waken dat we geen beslissingen nemen in het belang van één centrum. Het belang van het geheel wordt ten allen tijde vooropgesteld.
Kortom, Lama Tashi Nyima en ikzelf zijn uiterst tevreden met de gang van zaken. Er zijn geen fundamentele klachten, hoogstens wat kleine zorgen en die horen bij het leven zoals het zich ontvouwt. Als we anders leren kijken naar de gebeurtenissen ontstaat er ruimte: zo leren mensen die het ons moeilijk maken om geduld te ontwikkelen. Ook met onszelf moeten we geduldig zijn: dit betekent dat we onze tekortkomingen erkennen zonder van streek te raken, ontmoedigd of uitgeput. De spirituele weg is een proces van groei, met vallen en opstaan. Wij verzoeken u om nooit op te geven maar te volharden, wat er ook gebeurt. De stroom van gebeurtenissen houdt nooit op, wat we wel kunnen veranderen is onze mentale staat. 

Mogen we met flair het volgende jaar ingaan.

Mogen onze centra gedijen.

Moge 2017 vervuld zijn van vreugde, vrede, harmonie en inspiratie.

Lama Tashi Nyima
Lama Zeupa