Voor de donateurs She Yün

 

Goed nieuws:

We hebben deze zomer het goede nieuws ontvangen : She Yün Belgium is erkend als instelling die gemachtigd is om kwijtschriften uit te reiken voor giften die recht geven op een belastingvermindering bij de schenker. Om het duidelijker te formuleren : als U She Yün Belgium €40 of meer schenkt, dan hebt U recht op een belastingvermindering die correspondeert met 30% met de geschonken som.

Dit nieuws komt op het goede moment : we zijn bezig met een nieuwe – en ambitieuze – fase van onze steun aan de kinderen in de Himalaya. Lama Zeupa heeft ons namelijk gevraagd om het bouwen van een school in Sikkim te overwegen. Deze school zou – in een eerste fase – plaats bieden aan een vijftigtal kinderen van de streek, onder wie de kinderen die wij nu al steunen. Deze school zal natuurlijk de Sikkimese/Indiase eindtermen respecteren, maar ook speciaal veel aandacht bieden aan de kwaliteit van de begeleiding van de kinderen en aan de buitenschoolse activiteiten die hen geboden zullen worden.
De ambitie van dit project is Sikkimese kinderen toegang te bieden tot een onderwijs van kwaliteit, zonder etnisch, sociaal of gender- onderscheid.