Project Yeunten Ling

STEUNACTIE VOOR DE TEMPEL EN ALGEMENE INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Wij willen eerst en vooral onze donateurs €108 voor de tempel bedanken. Zij ondersteunen ons al vele jaren.

Hun bijdragen blijven welgekomen, dankzij hun inbreng kunnen wij onze lening blijven afbetalen en zorgen voor het onderhoud van alle infrastructuur.

Ieder die wil bijdragen aan de actie voor de algemene infrastructuurprojecten, is zeker welkom. U kiest uw eigen ritme, een eenmalige donatie of een doorlopende opdracht. In 2017 zullen renovaties en aanpassingen met name in het kasteel een grote financiële inspanning vragen.

Het volstaat om bij de overschrijving van uw gift ‘€108 DONATEUR’ te vermelden.

Online doneren is mogelijk. 
Hartelijk dank voor uw steun!

UW SCHENKING MET FISCAAL ATTEST

Voor uw giften in 2017, gericht aan het instituut in Schoten, ontvangt u een fiscaal attest einde februari 2018 en dit voor een storting vanaf € 40 per kalenderjaar.

Bankgegevens in België: 
IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB
op naam van het Tibetaans Instituut te Schoten

UW SCHENKING ZONDER FISCAAL ATTEST

Indien u geen fiscaal attest nodig hebt, gelieve dan uw gift te storten op de bankrekening van het instituut Yeunten Ling: 
IBAN BE 39 2400 2910 1519 – BIC: GEBA BE BB.

Als u vragen hebt over giften en legaten, neem dan contact op met lea.vanrompay@tibinst.org