Samenwerking tussen Yeunten Ling en Ciran 

Het boeddhisme en maatschappelijke betrokkenheid in actie 

Yeunten Ling werkt al meer dan 10 jaar samen met Ciran. Ciran is een medisch-specialistische revalidatie-instelling met een twintigtal expertisecentra verspreid in Nederland. Jaarlijks behandelt Ciran duizenden mensen met ernstige chronische pijn, chronische vermoeidheid en disfunctioneren. Het doel van de behandeling is een herstel van functioneren binnen acht weken en een duurzaam maatschappelijk participeren binnen vier maanden. Om dat te bereiken maken zij gebruik van de elementaire therapie van Ciran die zich richt op lijf, leefomgeving en geest. Want als die met elkaar in balans zijn, valt alles samen. Deze therapie is mede gebaseerd op existentiële inzichten vanuit de boeddhistische filosofie.

Ciran verwoordt gezondheid als volgt:
‘Gezondheid is de individuele kunst van het steeds opnieuw bereiken van het persoonlijke, lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke evenwicht door het kunnen reageren en anticiperen op de gebeurtenissen en wisselwerkingen in de eigen omgeving.’

In een intensief programma van vier maanden komen verschillende aspecten aan bod, die sterk op elkaar inwerken: het fysieke, mentale, sociaal-maatschappelijke én het spirituele aspect: hoe staat u in het leven, wat is uw betekenis voor anderen en wat heeft u te geven?

Tijdens een tweedaagse seminar komen telkens groepen van ongeveer 65 deelnemers, naar ons instituut om er onderricht te krijgen in ‘levenskunst’. Dat bestaat uit verschillende lezingen en trainingen onder de leiding van de Lama’s en begeleiders van Ciran. Dit programma maakt de deelnemers bewust van existentiële vragen die noodzakelijk zijn voor hun herstel. Een duurzame aanpak wordt mogelijk op basis van vaardigheden en wijsheid die hun worden aangereikt. Daarnaast ervaren ze de rust in het instituut, middenin een bosrijke omgeving.

Voor veel patiënten is dit ‘Seminar in Levenskunst’ een verdere doorbraak in hun behandeling. Dat blijkt uit de verhalen die zij daarover vertellen. Maar ook het wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gedaan in samenwerking met het RadboudUMC academisch ziekenhuis, wijst in die richting. Daaruit blijkt dat, na het Ciran programma met als onderdeel het ‘Seminar in Levenskunst’ in Yeunten Ling, driekwart van de mensen aangeeft weer maatschappelijk te participeren en tevens minder klachten en een aanzienlijke verbetering van hun gezondheid te ervaren. De gemiddelde verbetering in deelname aan werk, familie en sociale activiteiten bedraagt 86%. 

Samen met Ciran en met iedereen in het instituut die hierbij betrokken is, lukt het de patiënten zelf weer enthousiaste energie te krijgen om in het leven te staan, weer maatschappelijk te participeren en bij te dragen aan het welzijn van anderen. 

Deze trainingen vinden tijdens weekdagen plaats, in periodes die minder geschikt zijn voor onze reguliere programma’s, zodat die gewaarborgd blijven. Dit programma met Ciran draagt bij tot een optimaal gebruik van onze expertise, faciliteiten en infrastructuur. Kortom, in alle opzichten een vruchtbare samenwerking.

Het geeft ons zeer veel voldoening dat we op deze gestructureerde en succesvolle wijze kunnen bijdragen aan het geluk en de gezondheid van de medemens en uiting kunnen geven aan liefdevolle aandacht!