She Yün Belgium

Beste vrienden van Kagyu Yeunten Gyamtso Ling – Tibetaans Instituut.
She Yün helpt Sikkimese kinderen naar school

She Yün Belgium

She Yün betekent “onderwijs” in het Tibetaans.

Volgens Lama Zeupa, de bezieler van deze jonge Belgische vzw, is het onderwijs de kortste en beste weg naar kennis en wijsheid. 

Het doel van de vzw She Yün Belgium is de actie voor de Sikkimese kinderen bekend te maken en geld in te zamelen om hun studiekosten te betalen. Lama Zeupa was in Sikkim getuige van een typisch fenomeen : in plaats van ze naar school te laten gaan, sturen veel families hun jonge kinderen naar andere families waar ze allerlei taken opknappen. Deze kinderen betekenen dan een vorm van inkomen voor hun eigen familie. Zo kwam Lama op het idee deze kinderen te helpen door hun studiekosten te betalen. 

Momenteel helpt She Yün Belgium 12 kinderen van 5 tot 11 jaar, zowel jongens als meisjes. Ze gaan naar een lokale privé school die hen op de beste manier klaarstoomt voor middelbare studies. Sommigen van hen wonen echter te ver van de school en moeten dus op internaat. Die kosten betalen we allemaal. Momenteel bekostigen we de studies van 5 kinderen op internaat en 7 andere kinderen, die iedere dag weer naar huis gaan.

In de toekomst willen we natuurlijk de studies van die kinderen tot op het einde van de middelbare school blijven bekostigen, maar ook méér kinderen helpen. Daarvoor hangen we af van individuele donaties, organiseren we maaltijden, maar verkopen ook producten (o.m. Tibetaanse wierook). Al het geld dat we inzamelen, storten we integraal – we zijn allemaal vrijwilligers – naar She Yün Sikkim, onze zuster-vzw, die op lokaal vlak voor de praktische kant van de zaak zorgt. 

Hoe werkt She Yün Sikkim?

She Yün Sikkim – de zuster-vzw van She Yün Belgium – werd opgericht om lokaal de praktische details van onze hulp aan de Sikkimese kinderen te regelen. De taken van She Yün Sikkim zijn talrijk : de kinderen en de families screenen naar hun motivatie om ze daarna eventueel in het programma op te nemen, de schoolresultaten van de kinderen in het oog houden, de ouders overtuigen om hun kinderen naar een gouvernementele middelbare school te sturen, voor de boekhouding zorgen (we betalen slechts de facturen die we van de scholen of de internaten krijgen), lokale producten kiezen die we hier zouden kunnen verkopen om zo aan geld te komen, enz. 

She Yün Belgium en Sonada

Sonada is het Tibetaanse klooster in India waar Lama Karta, Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima gestudeerd hebben. She Yün Belgium kreeg onlangs de vraag of we de opleiding van de jonge monniken op Sonada konden steunen door het loon van leraars niet-boeddhistische vakken te betalen : deze kinderen zouden baat hebben bij lessen Tibetaans, Engels, Wiskunde en Wetenschappen. Zo werd in een eerste stap beslist om twee leraars aan te werven, voor de vakken Tibetaanse grammatica en Engels. Dit komt de opleiding van de kinderen ten goede. Het is onze bedoeling om zo snel mogelijk twee andere leraars aan te werven. 

Wilt U lid worden van onze vzw, neem dan contact op met Vincent Fourie (vincent.fourie@skynet.be), of gewoon geld storten (BE88 0688 9965 7041 op naam van SHE YUN ASBL),

U bent welkom