Steunactie infrastructuur

YEUNTEN LING –  ALGEMENE INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Ieder die wil bijdragen aan de actie voor de algemene infrastructuurprojecten, is zeker welkom. U kiest uw eigen ritme, een eenmalige donatie of een doorlopende opdracht. In 2017 zullen renovaties en aanpassingen met name in het kasteel een grote financiële inspanning vragen

NALANDA TE BRUSSEL

Nieuwe geluidsinstallatie in de tempel.

TIBETAANS INSTITUUT TE SCHOTEN

Renovatie tempelmuur.

Online doneren is mogelijk. U kunt een project naar keuze vermelden bij uw overschrijving.

Dank voor uw vrijgevigheid, klein of groot.

UW SCHENKING MET FISCAAL ATTEST

Vanaf €40 is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest zal u worden toegestuurd einde februari 2018.

45% van uw gift zal door de overheid worden terugbetaald.

Bankgegevens voor donaties met attest:

IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB

Ten name van het Tibetaans Instituut te Schoten

UW SCHENKING ZONDER FISCAAL ATTEST

Indien u geen fiscaal attest nodig hebt, gelieve dan uw gift te storten op de bankrekening van het instituut van uw keuze.

Yeunten Ling asbl: IBAN BE39 2400 2910 1519 – BIC: GEBA BE BB

Nalanda Instituut asbl: IBAN BE16 0013 9980 4774 - BIC: GEBA BE BB

Tibetaans Instituut vzw: IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB

GIFTEN EN LEGATEN

Als u vragen hebt over giften en legaten, neem dan contact op met lea.vanrompay@tibinst.org