Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht- De Spirituele Leraar, met Lama Tashi Nyima

donderdag 4 mei 2017 om 20:00

Donderdagavond voordrachten

 

De Spirituele Leraar , met Lama Tashi Nyima

Enkel een goede basis - een waardevol mensenleven – hebben, is niet voldoende. De drijvende krachten achter onze handelingen zijn sterke gewoontepatronen. Deze hebben we opgebouwd gedurende vele voorgaande levens en ze zijn moeilijk te doorbreken zonder de nodige ondersteuning. Deze steun kunnen we vinden bij een bekwame spirituele leraar. We bekijken samen wat de redenen zijn om een spirituele leraar te zoeken, welke types leraren er zijn, wat de voordelen zijn van het hebben van een goede leraar enz. 

Bijdrage: € 6 (leden €4,50)

 In 2017 gaan we van start met het eerste jaar van een nieuw drie-jarenprogramma. Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima zullen ons stapsgewijs doorheen de stadia van het pad naar de verlichting leiden. We ondernemen deze tocht op basis van de tekst:

“Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht”.
geschreven door de Tibetaanse leraar Gampopa

 Gampopa wordt gezien als de grondlegger van het Kagyu-pad binnen het Tibetaans boeddhisme, waar ons Instituut ook deel van uitmaakt. Bij de Kadampa-leraren verdiepte Gampopa zich in het Lamrim-onderricht: de lessen over de graduele stadia van het pad naar de verlichting, die de woorden van de Boeddha samenbrengen in een overzichtelijk geheel. Om deze geleidelijke aanpak nog te verbeteren, combineerde hij het met de Mahāmudrā-lessen. Deze ontving hij van zijn voornaamste leraar, de grote Tibetaanse yogi Milarepa. Door het Kadampa- en Mahāmudrā-onderricht samen te brengen bracht hij een stroming tot gang, die we nu kennen als de Kagyu-traditie.

Deze grote leraar componeerde verscheidene teksten. Zijn meest gekende en alom gewaarde tekst is “Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht”.
 
Reeds meer dan acht eeuwen legt dit onderricht een grondige basis voor de studie en de beoefening van het boeddhisme. Het gaat stap per stap doorheen het boeddhistische pad en eindigt bij het bereiken van de staat van het boeddhaschap. De tekst beschrijft en verduidelijkt de stadia van het pad naar de verlichting zo helder dat hij bestudeerd en begrepen kan worden zonder uitgebreid opzoekingswerk in andere teksten en commentaren. Daarom kunnen we hier spreken over een echt “Juweel”. Dit onderricht is bedoeld voor iedereen die zich spiritueel wil ontplooien. Het is bijzonder geschikt voor de Westerse leek en vormt een essentieel compendium voor boeddhistische beoefenaars van alle niveaus.
 
Over een periode van drie jaar (2017-2019) bespreken we de essentie van deze tekst. In 21 sessies worden de stadia van het boeddhistische pad gepresenteerd: 7 donderdagavondsessies per jaar. Het is een unieke kans voor nieuwkomers en beginners om een helder overzicht te krijgen van het boeddhistische pad. Voor de gevorderde studenten is het een prachtige gelegenheid om hun begrip te verdiepen en te versterken. 

Jaar 2017

1.    De Boeddha-Natuur
2.    Het Waardevolle Mensenleven
3.    De Spirituele Leraar
4.    De Vergankelijkheid
5.    Het lijden van het Cyclische Bestaan
6.    Karma, Oorzaak en Gevolg
7.    Liefdevolle Vriendelijkheid en Mededogen

Jaar 2018

8.    Het Nemen van Toevlucht en Geloften
9.    Het Ontwikkelen van de Verlichtingsgeest
10. Het Beoefenen van de Wensende Verlichtingsgeest.
11. Het Beoefenen van de Uitvoerende Verlichtingsgeest: de Zes Perfecties
12. De Perfectie van Vrijgevigheid
13. De Perfectie van Morele Zelfdiscipline
14. De Perfectie van Geduld

Jaar 2019

15. De Perfectie van Enthousiaste Volharding
16. De Perfectie van Meditatieve Concentratie
17. De Perfectie van Wijsheid
18. De Vijf Paden
19. De Tien Niveaus of Bhumis
20. Het Perfectie Boeddhaschap
21. De Activiteit van een Boeddha

<< Terug naar het overzicht


Tibetaans Instituut Karma Sonam Gyamtso Ling in Schoten

Kruispadstraat 33
2900 Schoten

TEL: 00 32 (0)3 685 09 19
FAX: 00 32 (0)3 685 09 91

E-mail: tibetaans.instituut@tibinst.org

BNP Paribas Fortis: IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB

<< Terug naar het overzicht