De vier edele waarheden en de twee waarheden, met Geshe Jampal

zaterdag 6 mei 2017 - 10:30 tot zondag 7 mei 2017 - 16:00

Wat ons als mensen verbindt is onze wens om gelukkig te zijn en de impuls om lijden te vermijden. Deze impuls behoort tot de natuur van alle levende wezens en houdt ons van dag tot dag, van uur tot uur in beweging. Toch is heel het bestaan van lijden doordrongen. Het lijden is veelvoudig en alomtegenwoordig. Dat is de concrete ervaring van alle levende wezens. Deze ervaring noemen we de waarheid van het lijden. Om het lijden te kunnen transformeren moeten we het eerst leren kennen. Dit is wat we dit weekend gaan doen.

De vier edele waarheden behoren tot het fundament van de boeddhistische canon. Het is het centrale thema in de eerste cyclus van Boeddha’s onderrichtingen. De boeddha gaf dit onderricht in het hertenpark in Benares, op verzoek van de 5 asceten waarmee hij vroeger in de wouden had geoefend. Het onderricht duurde 9 jaar en omvat de waarheid van het lijden, de waarheid van de oorsprong van het lijden, de waarheid van het beëindigen ervan en de waarheid van de weg die naar het ophouden van lijden leidt. De vier edele waarheden maken duidelijk dat lijden inherent is aan het leven maar dat we allen over het potentieel beschikken om aan die toestand een einde te maken.

Aan de basis van het lijden liggen immers de destructieve emoties zoals afkeer en verlangen. Beide vinden hun oorsprong in verkeerde opvattingen over het ik. Destructieve emoties leiden tot destructief gedrag en dit laat sporen na in onze bewustzijnsstroom. Er worden zaden geplant die als de juiste omstandigheden zich voordoen tot lijden zullen rijpen.

 

Boeddha wordt vaak met een dokter vergeleken. Hij stelt de diagnose lijden en identificeert de oorzaken. Het achtvoudige pad dat hij voorstelt om het lijden te stoppen is dan het medicijn. Als onze schadelijke gewoonten op het niveau van lichaam, spraak en geest uiteindelijk ophouden zullen we in staat zijn om het lijden te transformeren tot verlichting. 
Het is aan ons om te kiezen of we dit medicijn zullen innemen of niet.

 

Geshe Jampal is in 1961 in Tibet geboren. Tot in 1982 woonde hij er bij zijn familie, ging naar school en hielp zijn ouders. In 1983 sprak hij zijn geloften uit voor de Eerbiedwaardige Jampa Rinpochee en trad in als novice in het Dhakgon klooster in Tibet. In 1985 verliet hij Tibet en zette zijn studies verder aan de Drepung Loseling universiteit (Zuid-India).

Hij ontving de Gelong geloften  in 1986 en studeerde nog 17 jaar verder. In 2002 behaalde hij de Geshe titel. Dit is een hoge academische graad die wordt verleend aan monniken en nonnen in het Tibetaans Boeddhisme. De opleiding tot Geshe duurt 12 jaar. ‘Ge’ betekent deugd en ‘she’ betekent ‘weten’. Een Geshe zoals Geshe Jampal is bijgevolg iemand die weet wat deugdzaam is en dus ook weet wat te doen en wat te laten. Nog tijdens datzelfde jaar wordt Geshe, onder impuls van de Dalai Lama, naar het Palden Sed Gyued klooster te Salugara (West-Bengalen in India) gezonden. Tot op vandaag onderwijst Geshe Jampal er de Tibetaanse boeddhistische dialectiek.  

 

Bijdrage: € 83 voor gewoon lid / € 93 voor niet-lid (voor de twee dagen, maaltijden en overnachting inbegrepen, op basis van een gemeenschappelijke standaardkamer). Voor andere ledenkortingen, zie ‘Bijdrage lidmaatschap 2017’.

 

<< Terug naar het overzichtInschrijven

Het volledig lidmaatschap is niet vereist wanneer u gebruikt wenst te maken van onze activiteiten. Het wordt echter altijd op prijs gesteld en biedt u ook enkele voordelen.
>> Meer info.

Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren (aankoop voeding, verdeling van de kamers, …), vragen wij u om u steeds vooraf in te schrijven en de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. Uw inschrijving is pas geldig zodra wij uw betaling hebben ontvangen.
>> Online inschrijven

 

Tibetaans Instituut Yeunten Ling in Huy

O.N.: 431.896.359
Château du Fond l'Evêque

4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy

TEL: 00 32 (0)85 27 11 88
FAX: 00 32 (0)85 24 06 38

E-mail: yeunten.ling@tibinst.org

BNP Paribas Fortis: IBAN: BE39 2400 2910 1519 - BIC: GEBA BE BB

<< Terug naar het overzicht