Klik op het centrum-logo van uw keuze
image description
image description
image description

Het trainen van de geest in 7 punten (Lodjong) plus initiatie van Tchenrezig, initiatie van Boeddha Menla en initiatie van Groene Tara, met Lama Sherab Gyaltsen

woensdag 16 augustus 2017 - 10:30 tot zondag 20 augustus 2017 - 16:00

Woensdag 16 t/m zaterdag 19 augustus: onderricht en praktijk LODJONG

Zondag 20 augustus: Bodhisattva geloften

Initiaties:

Tijdens deze retraite is er op woensdag 16 augustus om 20u een initiatie van Tchenrezig, op zaterdag 19 augustus om 20u een initiatie van Boeddha Menla, en op zondag 20 augustus om 14u30 een initiatie van de Groene Tara

Personen die deelnemen aan de Lodjong retraite hoeven NIET apart in te schrijven voor de initiaties. 

De initiaties zijn vooral bedoeld voor hen die met beoefening bezig zijn.
In elk geval is het zo dat men toevlucht moet hebben genomen om deel te nemen.
Zo worden voor het doorgeven van de zegeningen de beste voorwaarden geschapen. 

Lodjong retraite:

Niemand van ons wenst te lijden. Toch is het lijden alom tegenwoordig. Velen zoeken vruchteloos soelaas in ijdel vertier. De oorzaak van ons lijden schrijven we toe aan factoren buiten ons, aan omstandigheden die ons ergeren. De ware oorzaak ligt echter in de geest, in de drie mentale vergiften woede, begeerte en onwetendheid. Deze geest dient nodig te worden getemd. De praktijk van de Lodjong helpt ons om anders naar het leven te kijken: tegenslag wordt gezien als middel om vooruitgang te boeken op ons spirituele pad. Zo leren we alle omstandigheden van het leven te gebruiken als basis voor innerlijke transformatie.

In de Lodjong of de training van de geest verleggen we onze focus van onszelf naar de anderen. Door het ontwikkelen van het grote mededogen ervaren we onszelf niet langer als het centrum van de wereld, maar worden we één onder vele miljarden. In plaats van een onbekende te zien, zien we een menselijk wezen, een gelijke die net als wij bang is om te lijden en op zoek is naar geluk. Door ons te leren verplaatsen in anderen kunnen we op termijn met een ander van plaats wisselen.

Deze praktijk bestaat uit 7 punten:

• De voorbereidende praktijken

• Het opwekken van de verlichtingsgeest

• Raadgevingen voor het dagelijks leven

• Raadgevingen die het leven en de dood betreffen

• Criteria om de vooruitgang af te toetsen

• Voorschriften om de geest te trainen waaronder de praktijk van uitwisseling(Tonglen)

• Praktische raadgevingen

We besluiten deze Lodjong retraite met het nemen van de bodhisattva geloften op zondag 20 augustus om 10u30. Wie het sterk engagement op zich wil nemen om zich voortaan in te zetten voor het welzijn van alle levende wezens, kan een aanvraag indienen op het secretariaat om de bodhisattva geloften te mogen nemen. Op het ogenblik dat hij de verlichting bereikt, ziet de bodhisattva af van zijn intrede in nirvana, omdat hij zich wil inzetten om andere levende wezens te helpen om de verlichting te bereiken. Ingesteld zijn op de verlichting van alle levende wezens behoort tot het wezen van een bodhisattva. Het is een tweede natuur: ‘Hoe ontelbaar de wezens ook zijn, ik neem mij voor om ze uit hun lijden te bevrijden.’

Meer nog dan bij het nemen van toevluchtsgeloften is het belangrijk hier grondig over na te denken en de persoonlijke motivatie goed te onderzoeken. Na dit rijp beraad kan u zich kandidaat stellen en deelnemen aan de ceremonie die zal geleid worden door Lama Sherab Gyaltsen. In de ochtend zal Lama uitleg geven over het belang en de gevolgen van dit engagement.

Wie enkel de bodhisattva geloften wenst te nemen kan dit doen  op zondag 20 augustus.
Vooraf inschrijven is noodzakelijkyeunten.ling@tibinst.org

 

Zijne Venerabele Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche kwam ter wereld in het jaar 1950, in het onooglijke dorpje  Manang in Nepal. Bij zijn geboorte kreeg hij de naam Norbu Tsering mee. Zijn geboorteplaats situeert zich in het noorden van Nepal, vanwaar men een  adembenemend zicht heeft op de toppen van de Himalaya. In deze streek bevindt zich ook de grot waar de grote yogi Milarepa gedurende verschillende jaren heeft gemediteerd en er een wrede jager tot inkeer en mededogen bracht middels zijn kostbaar onderricht.

Sherab Gyaltsen Rinpoche heeft zijn hele leven gewijd aan de praktijk van de Boeddha van het mededogen, Tchenrezig, in het Tibetaans de Boeddha van de liefdevolle blik genoemd.  Ontelbare levende wezens zijn door de kracht van de recitatie van de mantra van Tchenrezig, Om Mani Peme Hoeng, door Rinpoche op het pad van de verlichting gebracht. Omwille van de almaar vermenigvuldigende kracht van zijn recitaties kreeg Sherab Gyaltsen Rinpoche de eretitel Maniwa. Om deze titel te verdienen moet men de mani-mantra 100 miljard keer hebben gereciteerd;

In zijn kindertijd waren er al enkele tekenen die wezen in de richting van de bijzondere weg die Norbu Tsering zou gaan. Hij heeft geen enkel levend wezen tekortgedaan. De kennis van vorige levens stelde hem in staat om moeiteloos te lezen en te schrijven op driejarige leeftijd. Kort nadien stierf zijn vader. Dit maakte hem bewust van het gegeven dat alles wat leeft onderhevig is aan de vergankelijkheid. Het besef dat elk levend wezen gevangen zit in de cyclus van de bestaanswerelden vervulde Norbu Tsering met een dusdanige afkeer dat hij  een werelds bestaan de rug toekeerde; Hij kreeg het vaste voornemen om zijn leven te wijden aan de studie en de praktijk van de dharma en zette koers naar Kathmandu om vandaar verder te trekken naar het klooster van Rumtek, de hoofdzetel van wijlen de 16de Karmapa. Bij het afleggen van de novicen gelofte en na het afknippen van een haarlok gaf de Karmapa hem de naam Karma Sherab Gyaltsen. In zijn noviciaatsjaren ontving hij verschillende keren de drie zuivere voorschriften uit het Mahayana Boeddhisme: ondeugdzame handelingen opgeven, deugdzame handelingen opstapelen en de geest zuiveren. Deze nam hij geheel ter harte. Hij doorstond ook de geheugenproef en wist aanzienlijke hoeveelheden teksten uit het hoofd de leren, zoals het Mahakala ritueel, de tantra’s en de rituele gebeden van de karma Kagyu traditie. Na zijn wijding tot monnik werd Sherab Gyaltsen al snel gepromoveerd tot ceremoniemeester, omdat hij intussen ook virtuoos de rituele muziekinstrumenten bespeelde en handigheid verwierf in de kunst van het Torma maken.

Een vlotte beheersing van het Tibetaanse schrift en de grammatica maakte het mogelijk om zich de kwintessens van de Boeddhistische filosofie eigen te maken zoals de Bodhicharyavatara van Shantideva. Louter door de teksten te beluisteren en te contempleren verwierf Karma Sherab een helder inzicht in de betekenis ervan.  Kwaliteiten als bescheidenheid en een kalme geest hielpen hem daarbij. Sherab Gyaltsen ontving verschillende diepzinnige Tantra initiaties en transmissies van vele hoog gerealiseerde meesters, zoals de 16de Karmapa en Bokar Rinpoche. Deze transmissies, zoals de 6 yoga’s van Naropa,  richten zich op het rijpen en het verruimen van de geest. Om de overdracht te realiseren ging Sherab Gyaltsen Rinpoche in driejarige retraite. De retraite voedde in hem de vurige wens om volledig aan de alledaagse wereld te verzaken en een teruggetrokken leven te leiden in retraite; Maar het verzoek van de Manang gemeenschap in Kathmandu en de instructie van de 16de Karmapa indachtig zag hij zich genoodzaakt om van zijn verlangen af te zien  om over zijn spirituele wederwaardigheden te onderrichten. Hij bracht zeven volle jaren door in Pokhara waar hij het oude Manang klooster renoveerde en waar opnieuw vele monniken werden gewijd. Nadien keerde hij terug naar Kathmandu om een leidende rol te spelen in het klooster van de Manang gemeenschap in Swayambhu. In dit klooster houdt Karma Sherab Rinpoche sinds 28 jaar een jaarlijks gebedsfestival waarbij er betracht wordt om één biljoen mani-mantra’s te reciteren. Dit vindt plaats tijdens de eerste maand van de Tibetaanse kalender, die gezien wordt als bijzonder gunstig voor de verdiensten die voortvloeien uit religieuze praktijken. Deze grote Mani poedja wordt telkens bijgewoond door duizenden beoefenaars.

Karma Sherab Rinpoche leidt een onberispelijk leven. Elke menselijke tekortkoming is hem vreemd. Zijn liefde en toewijding zijn onverdeeld en onvoorwaardelijk, ongeacht de status, de gezindte of de levenswijze van de mensen die hij op zijn pad ontmoet. Hij is de belichaming zelf van één van de levenswijsheden die hij graag meegeeft tijdens zijn retraites: ‘Wie zonder verwachtingen leeft vind het geluk.’

 

Bijdrage Lodjong retraite: € 237,50 voor gewoon lid / € 262,50 voor niet-lid (voor de vijf dagen, maaltijden en overnachtingen inbegrepen, op basis van een gemeenschappelijke standaardkamer). Voor andere tarieven en ledenkortingen, zie ‘Bijdrage lidmaatschap 2017’.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk: yeunten.ling@tibinst.org

We vragen een bijdrage van € 9,50 per persoon (leden én niet-leden) die de bodhisattva geloften neemt. Bij de online inschrijving is het vermelde bedrag van € 22 inclusief het middagmaal (€ 12,50). Indien u dit niet wenst te gebruiken, gelieve slechts € 9,50 te betalen.

 

 

<< Terug naar het overzichtInschrijven

Het volledig lidmaatschap is niet vereist wanneer u gebruikt wenst te maken van onze activiteiten. Het wordt echter altijd op prijs gesteld en biedt u ook enkele voordelen.
>> Meer info.

Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren (aankoop voeding, verdeling van de kamers, …), vragen wij u om u steeds vooraf in te schrijven en de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. Uw inschrijving is pas geldig zodra wij uw betaling hebben ontvangen.
>> Online inschrijven

 

Tibetaans Instituut Yeunten Ling in Huy

O.N.: 431.896.359
Château du Fond l'Evêque

4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy

TEL: 00 32 (0)85 27 11 88
FAX: 00 32 (0)85 24 06 38

E-mail: yeunten.ling@tibinst.org

BNP Paribas Fortis: IBAN: BE39 2400 2910 1519 - BIC: GEBA BE BB

<< Terug naar het overzicht