De 12 schakels van ontstaan in afhankelijkheid, met Lama Zeupa

zaterdag 25 november 2017 - 10:30 tot zondag 26 november 2017 - 16:00

 

Het onderricht over de 12 schakels van afhankelijk ontstaan behoort tot het fundament van het kleinere voertuig. Het maakt deel uit van de eerste cyclus van onderrichtingen van de Boeddha. De stelling van de 12 schakels wordt ontwikkeld in de uiteenzetting over de edele waarheden: de waarheid van het lijden, de oorzaak en het ophouden ervan. Afhankelijk ontstaan verwijst naar de manier waarop fenomenen ontstaan, bestaan en ophouden: geen enkel wezen of verschijnsel bestaat in deze visie op zichzelf of los van andere wezens of fenomenen.
 
De 12 schakels tonen ons hoe dat afhankelijk ontstaan precies gebeurt. Ondanks het feit dat de schakels op een lineaire manier worden opgelijst is geen van alle de precieze oorzaak van alle andere schakels. Ze zijn onderling met elkaar verbonden. Doorgaans wordt er bij het verklaren van de keten gestart met onwetendheid. Maar deze keuze is louter incidenteel.
 
De 12 schakels verwijzen naar de cyclus van wedergeboorten in de zes bestaanswerelden waarin de levende wezens voortdurend rondtollen, als vliegen in een afgesloten pot, gedreven door de zinnelijke begeerte naar het vormelijke. Begeerte komt voort uit onwetendheid over de ware natuur van het zelf en de fenomenen, slechts een tijdelijk samenstelsel van 5 aggregaten. Begeerte drijft ons tot ondeugdzaam gedrag en de karmische sporen die daardoor ontstaan stuwen ons voort naar een nieuwe wedergeboorte waardoor de keten van voor af aan begint.
 
In de buitenste kring van het levenswiel, geklemd tussen de kaken van Yama, de god van de dood, zien we hoe de 12 schakels zich afwikkelen. Onwetendheid wordt in het wiel verbeeld als een blinde man of vrouw.  Op grond van onwetendheid ontstaat de volgende schakel in de keten:  karmische formaties,  en zo wikkelt de hele cyclus zich telkens opnieuw af.
 
Begeerte dooft enkel uit door inzicht in de ware aard van de werkelijkheid. Als het vuur van onze begeerte is uitgewoed kunnen we ook de keten van afhankelijk ontstaan verbreken. Als dan uiteindelijk zelfs de laatste vonk van ons begeren is gedoofd, dan stopt ook de tandem van wedergeboorten en lijden.
 
Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van ons centrum. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikkim aan de grens met Tibet en voltooide zijn opleiding in het klooster van Sonada in Darjeeling in India. Na zijn driejarige retraite kwam hij naar het Westen om zich in Yeunten Ling te vestigen op vraag van Lama Karta. Lama Zeupa onderzocht jarenlang op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest. Hij beheerst diverse mentale krijgskunsten die hij ook dagelijks in zijn eigen praktijk integreert. Hij staat bekend om zijn discipline, geduld en fijnzinnigheid. Na het overlijden van Lama Karta in 2013 nam Lama Zeupa de fakkel over als spiritueel directeur van onze centra. Zijn woorden en zijn leringen hebben een krachtige impact voor wat het resultaat betreft.
 
Bijdrage: € 83 voor gewoon lid / € 93 voor niet-lid (voor de twee dagen, maaltijden en overnachting inbegrepen, op basis van een gemeenschappelijke standaardkamer). Voor andere ledenkortingen, zie ‘Bijdrage lidmaatschap 2017’.

 

<< Terug naar het overzichtInschrijven

Het volledig lidmaatschap is niet vereist wanneer u gebruikt wenst te maken van onze activiteiten. Het wordt echter altijd op prijs gesteld en biedt u ook enkele voordelen.
>> Meer info.

Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren (aankoop voeding, verdeling van de kamers, …), vragen wij u om u steeds vooraf in te schrijven en de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. Uw inschrijving is pas geldig zodra wij uw betaling hebben ontvangen.
>> Online inschrijven

 

Tibetaans Instituut Yeunten Ling in Huy

O.N.: 431.896.359
Château du Fond l'Evêque

4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy

TEL: 00 32 (0)85 27 11 88
FAX: 00 32 (0)85 24 06 38

E-mail: yeunten.ling@tibinst.org

BNP Paribas Fortis: IBAN: BE39 2400 2910 1519 - BIC: GEBA BE BB

<< Terug naar het overzicht