Initiatie van Tchenrezig, met Lama Sherab Gyaltsen

woensdag 16 augustus 2017 om 20:00

 

In het Tibetaans Boeddhisme wordt een initiatie doorgaans gebruikt om onze Boeddha-natuur te wekken en een stevige connectie te genereren tussen de ontvanger van de initiatie, de geestelijke leraar en de betreffende godheid van wie de kwaliteiten worden opgeroepen. Actief participeren aan een initiatie met een volledig gekwalificeerde leraar betekent ook de toestemming verkrijgen om de praktijk van de godheid te beoefenen. De zaden van de verlichting die reeds in ons aanwezig zijn, zullen op deze manier kunnen ontkiemen en groeien, tot de volledige verlichting is bereikt. 

 

Tchenrezig, de emanatie van het grote mededogen, smeekte de Boeddha's van de drie richtingen en de tien tijden hartstochtelijk van hem niet te laten opgaan in de zuivere velden tot alle wezens uit het lijden zouden zijn verlost. Het ontvangen van de initiatie van Tchenrezig zou beschermen tegen een lagere geboorte in een onfortuinlijke bestaanswereld. 

Het oogmerk van de initiatie is het tot stand brengen van een stevige verbinding met de godheid Tchenrezig opdat zijn oneindig mededogen op ons zou afstralen. in dit tijdperk van geweld en mentale chaos is de zegen van Tchenrezig een kostbaar goed. De wezens worden gezegend met de gave van de mentale kalmte die opgewassen is tegen deze woelige tijden en met een onvoorwaardelijk mededogen. De initiatie zal ook de essentie van de mantra van Tchenrezig - Om Mani Peme Hoeng - in de beoefenaar tot leven wekken. Deze mantra bevat de quintessence van alle onderrichtingen van de Boeddha.

 

De initiaties zijn vooral bedoeld voor hen die met beoefening bezig zijn.

In elk geval is het zo dat men toevlucht moet hebben genomen om deel te nemen.

Zo worden voor het doorgeven van de zegeningen de beste voorwaarden geschapen. 

 

Biografie Lama Sherab Gyaltsen: zie Lodjong retraite.

 

Bijdrage: €25

Avondmaal (om 19u) inbegrepen.

 

<< Terug naar het overzichtInschrijven

Het volledig lidmaatschap is niet vereist wanneer u gebruikt wenst te maken van onze activiteiten. Het wordt echter altijd op prijs gesteld en biedt u ook enkele voordelen.
>> Meer info.

Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren (aankoop voeding, verdeling van de kamers, …), vragen wij u om u steeds vooraf in te schrijven en de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. Uw inschrijving is pas geldig zodra wij uw betaling hebben ontvangen.
>> Online inschrijven

 

Tibetaans Instituut Yeunten Ling in Huy

Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy

TEL: 00 32 (0)85 27 11 88
FAX: 00 32 (0)85 24 06 38

E-mail: yeunten.ling@tibinst.org

BNP Paribas Fortis: IBAN: BE39 2400 2910 1519 - BIC: GEBA BE BB

<< Terug naar het overzicht