Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht : Het nemen van Toevlucht en Geloften, met Lama Tashi Nyima

donderdag 22 maart 2018 om 20:00

Donderdag 22 maart, om 20u


Het Nemen van Toevlucht en Geloften, met Lama Tashi Nyima

De methode of het pad dat ons leidt naar de verlichting start met het nemen van toevlucht. Wat betekent het om toevlucht te nemen? Hoe neem je toevlucht en wat zijn de voordelen ervan? Aanvullend bespreken we het nemen van de geloften voor individuele bevrijding. Het nemen van toevlucht en geloften vormt de basis voor het ontwikkelen van de verlichtingsgeest.

Bijdrage: € 6 (leden €4,50)

Vorig jaar gingen we van start met het drie-jarenprogramma op basis van de tekst:
“Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht”.
geschreven door de Tibetaanse leraar Gampopa

Over een periode van drie jaar (2017-2019) bespreken we de essentie van deze tekst. In 21 sessies worden de stadia van het boeddhistische pad gepresenteerd: 7 donderdagavondsessies per jaar. Het is een unieke kans voor nieuwkomers en beginners om een helder overzicht te krijgen van het boeddhistische pad of een inzicht te krijgen in de afzonderlijke onderwerpen. Voor de gevorderde studenten is het een prachtige gelegenheid om hun begrip te verdiepen en te versterken.

De in 2017 besproken onderwerpen - de boeddhanatuur; het waardevolle mensenleven; de spirituele leraar; de vergankelijkheid; het lijden van het cyclische bestaan; karma, oorzaak en gevolg; liefdevolle vriendelijkheid en mededogen - vormen de basis van het boeddhistische pad.

In het tweede jaar starten we met de methode of beoefening voor het bereiken van het boeddhaschap.

Gampopa wordt gezien als de grondlegger van het Kagyu-pad binnen het Tibetaans boeddhisme, waar ons Instituut ook deel van uitmaakt. Bij de Kadampa-leraren verdiepte Gampopa zich in het Lamrim-onderricht: de lessen over de graduele stadia van het pad naar de verlichting, die de woorden van de Boeddha samenbrengen in een overzichtelijk geheel. Om deze geleidelijke aanpak nog te verbeteren, combineerde hij het met de Mahāmudrā-lessen. Deze ontving hij van zijn voornaamste leraar, de grote Tibetaanse yogi Milarepa. Door het Kadampa- en Mahāmudrā-onderricht samen te brengen bracht hij een stroming tot gang, die we nu kennen als de Kagyu-traditie.

Deze grote leraar componeerde verscheidene teksten. Zijn meest gekende en alom gewaarde tekst is “Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht”. 

Reeds meer dan acht eeuwen legt dit onderricht een grondige basis voor de studie en de beoefening van het boeddhisme. Het gaat stap per stap doorheen het boeddhistische pad en eindigt bij het bereiken van de staat van het boeddhaschap. De tekst beschrijft en verduidelijkt de stadia van het pad naar de verlichting zo helder dat hij bestudeerd en begrepen kan worden zonder uitgebreid opzoekingswerk in andere teksten en commentaren. Daarom kunnen we hier spreken over een echt “Juweel”. Dit onderricht is bedoeld voor iedereen die zich spiritueel wil ontplooien. Het is bijzonder geschikt voor de Westerse leek en vormt een essentieel compendium voor boeddhistische beoefenaars van alle niveaus.

 Jaar 2 - 2018

  1. Het Nemen van Toevlucht en Geloften
  2. Het Ontwikkelen van de Verlichtingsgeest
  3. Het Beoefenen van de Wensende Verlichtingsgeest.
  4. Het Beoefenen van de Uitvoerende Verlichtingsgeest: de Zes Perfecties
  5. De Perfectie van Vrijgevigheid
  6. De Perfectie van Morele Zelfdiscipline
  7. De Perfectie van Geduld 

Jaar 3 - 2019

1. De Perfectie van Enthousiaste Volharding
2. De Perfectie van Meditatieve Concentratie
3. De Perfectie van Wijsheid
4. De Vijf Paden
5. De Tien Niveaus of Bhumis
6. Het Perfectie Boeddhaschap
7. De Activiteit van een Boeddha

 

<< Terug naar het overzicht


Tibetaans Instituut Karma Sonam Gyamtso Ling in Schoten

O.N.: 420.127.685
Kruispadstraat 33
2900 Schoten

TEL: 00 32 (0)3 685 09 19
FAX: 00 32 (0)3 685 09 91

E-mail: tibetaans.instituut@tibinst.org
BNP Paribas Fortis: IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB

<< Terug naar het overzicht