Nieuws

ANBI-status voor onze Nederlandse vrienden


Vanaf 19 oktober 2018 is het Tibetaans Instituut van Schoten aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.

Indien u wenst te doneren gebruik hiervoor steeds het banknummer van het Tibetaans instituut te Schoten.