Jaarlijks benefietmaaltijd: zaterdag 26 mei voor de kinderen in de Himalaya

Voor het vierde jaar op rij organiseert She Yün, een vzw rond Lama Zeupa, een benefietmaaltijd voor de kinderen in de Himalaya.
 
Wij ondersteunen momenteel twaalf kansarme kinderen van Sikkim in hun schooltraject – deze kinderen krijgen les in de Demazong-school. Daarnaast hebben we twee taalleerkrachten in dienst voor de jonge monniken van het klooster van Sonada.
 
Het is de wens van Lama Zeupa, onze voorzitter, om onze actie nog breder te maken. De ambitie van ons project is kansarme kinderen toegang te bieden tot een onderwijs van kwaliteit, zonder etnisch, sociaal of genderonderscheid.
Mede door de evolutie op het terrein hebben we onze oorspronkelijke plannen moeten bijsturen : momenteel zit Lama Zeupa in India en Sikkim, waar hij o.m. ons nieuw project probeert waar te maken : een nieuwe, niet-confessionele school bouwen, niet ver van Sonada, het klooster waar Lama Karta, Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima hun opleiding kregen.
 
Dit nieuwe project betekent helemaal niet dat we de kinderen laten vallen, die we vandaag in Sikkim helpen. Dit programma blijft gewoon doorgaan.
 
We hebben dus Uw hulp nodig om dit mooie project te verwezenlijken.
 
Het is in dit kader dat we op zaterdag 26 mei 2018 om 18u30  te Yeunten Ling een benefietmaaltijd organiseren 

Praktische informatie: 

 

Datum : zaterdag 26 mei 2018 om 18u30 

Benefiet maaltijd:vegetarisch of niet, dranken inbegrepen (behalve de wijn) : € 35                                       

speciale tarieven voor kinderen (< 6 jaar : gratis ; < 12 jaar : 15)

Adres : Tibetaans Instituut Yeunten Ling , 4 promenade St-Jean l’Agneau te Tihange, 4500 Huy.

Reservatie verplicht :Reserveer meteen voor 7 mei 2018 door uw bijdrage te storten op rekeningnummer 

BE88 0688 9965 7041  BIC : GKCCBEBB op naam van SHE YÜN VZW                                                                   

Vermelding: Naam, Voornaam. aantal en type maaltijd     X volwassenen, X kinderen, X kleine kinderen 

 

  

Mocht U op 26 mei niet aanwezig kunnen zijn en wenst U ons toch te helpen, dan kunt steeds een gift doen op hetzelfde rekeningnummer:

BE88 0688 9965 7041 van​ SHE YUN VZW​ .                                    
BIC : GKCCBEBB 
Giften vanaf 40,00 € zijn fiscaal aftrekbaar.
Vermelding: Gift. U kunt altijd gebruik maken van een ​ doorlopende opdracht​ .​  

 

Blokkeer vanaf nu de datum : 26 mei 2018 18u30 in Yeunten Ling. 

Voor meer inlichtingen :
  • de Facebook-pagina van She Yün
  • de maandelijkse Newsletter van Yeunten Ling
  • de website van het Tibetaans Instituut, knopje Onze Projecten
  • een mailtje naar  vincent.fourie@skynet.be