Amitabha

Om zich op de dood voor te bereiden is het nuttig een band te ontwikkelen met Boeddha Amitabha, de Boeddha van het oneindige licht. Dit kan onder meer door het reciteren van de mantra. Tijdens deze poedja kan men de wens uitspreken dat al onze geliefden en onze Sangha leden die intussen zijn gestorven een gunstige hergeboorte verkrijgen in het veld van Boeddha Amitabha of het paradijs van de gelukzaligheid. Deze poedja wordt gehouden bij bijzondere gelegenheden zoals het overlijden van een Lama of een lid van onze Sangha. Jaarlijks wordt er een vijfdaagse retraite gewijd aan deze boeddha met veelvuldige recitaties van de mantra.