Annulatie

ANNULERINGSPROCEDURE

Indien een cursist door omstandigheden gedwongen wordt zijn inschrijving te annuleren, dienen volgende procedures in acht te worden genomen:

1.      De betaling moet ten laatste vijf werkdagen voor het begin van de stage het instituut bereiken.  Wanneer de betalingstermijn verstreken is, dan wordt de boeking geannuleerd wegens niet -betaling en een mail naar de klant gestuurd ter informatie.

2.      De annulering dient schriftelijk (bij voorkeur per email) bevestigd te worden aan het secretariaat van het desbetreffende instituut. 

3.      Volledige terugbetaling van het betaalde bedrag voor elke annulatie tot 3 dagen voor het begin van de cursus met een inhouding van € 20 voor de administratiekosten

4.      De persoon die de dag voor de stage of de dag zelf annuleert, wordt niet terugbetaald omdat dit ons geen tijd laat om de kamer verder te verhuren - behalve annulatie wegens ziekte of een ander geval van overmacht dat aangetoond kan worden met een certificaat. Hier geldt ook de inhouding van  € 20 administratiekosten.

Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek tijdens de cursus worden niet gecompenseerd.