Château du fond l’Evêque

Het Château du Fond l'Evêque ligt ingebed in een vallei tussen twee heuvels aan de rand van het Bos van Tihange.
De oorsprong van deze plaatsnaam is niet erg duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk komt 'Fond l'Évêque' van 'Fond le Vesque', zoals een aantal keer vermeld wordt in het register van het Gerechtshof van Tihange (XVe eeuw) of van 'Fonts l'Évêque' de oorspronkelijk benaming van deze plaats.

In de VIIe eeuw vestigde Jean de Hermalle (of 'de Tihange') zich in deze omgeving omwille van enkele waterbronnen. Later werd hij 'Saint-Jean l'Agneau' genoemd, Jan van het Lam, omdat hij zo zachtaardig was. Zo deed de ronde dat zelfs de kikkers stopten met kwaken om hem niet te stoten tijdens zijn meditatie.

Jan van het Lam werd bisschop van Tongeren en Maastricht van 622 tot 624. Hij stierf op gevorderde leeftijd ergens tussen 640 en 646 in zijn kasteel in Tihange.

Pas in geschriften uit de XVe eeuw wordt er melding gemaakt van sporen van een rustiek gebouw waar er in de tijd al, niet veel van overbleef. Er wordt ook herhaaldelijk melding gemaakt van enige landbouwactiviteit.

In de XVI de eeuw wordt het domein eigendom van Martin Badin de Hosten, schepen van Huy van 1528 tot 1591. Het domein draagt dan de naam Fond le Vesque.

Tussen 1771 en 1778 stelde Joseph de Ferraris, veldmaarschalk van de Oostenrijkse Nederlanden, op last van keizerin Maria Theresia en keizer Jozef II de zogeheten Ferrariskaart of Kabinetskaart op (Carte-de-Cabinet) van de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, aan de hand van opmetingen ter plaatse. Op deze kaart vinden we op kaartblad '153, Huy' de vermelding van een Chateau Fond de l'Évêque.

In de loop van de tijd verbleven hier talrijke families en veranderde dit verblijf geregeld van uitzicht.

De gebouwen zoals wij ze vandaag kennen werden in 1921 onder supervisie van de bankier Charles Fabry opgetrokken.

Het huidige kasteel ligt verborgen in een groot park en is bereikbaar via een lange dreef. Het kasteel bestaat uit gebouwen die rond een centrale binnenplaats liggen en die uit verschillende tijdperken dateren.

De vijver links van het kasteel suggereert dat het kasteel vroeger beschermd werd door een vestinggracht. Rechts van het gebouw bevindt zich de toegangspoort die dateert van 1793.

De noordelijke vleugel, gemaakt uit baksteen en kalksteen op een fundering in zandsteen, werd uitgebreid verbouwd in 1925.

.

Rechts van het gebouw bevindt zich de toegangspoort die dateert van 1793.