De leden van de raad van bestuur

Lama Zeupa voorzitter
Henri Thielsecretaris
Lea Vanrompay penningmeester
Johan De Herdtgedelegeerd bestuurder
Ellen van der Veldenbestuurder