Donateur 108 euro

Voor elke gift (van minstens 40 euro per jaar) ontvangt u een fiscaal attest in februari 2019. In België hebt u recht op een belastingvermindering tot 45% van de geschonken som.
 
Het Instituut kan rekenen op de financiële steun van vele trouwe vrienden en schenkers. Met de middelen die we zo verzamelen lossen we de maandelijkse hypotheek af en financieren we de noodzakelijke infrastructuurwerken. Wilt u ons ook steunen? Iedere gift, hoe klein ook, is meer dan welkom! Wij danken u van harte voor uw steun.
 
Inspirerende cijfers
 
8 x 108 x 108 = 93.312
 
Een mala telt 108 kralen. Wanneer 8 x 108 personen zich engageren voor 108 euro brengen ze 93.312 euro bij elkaar. Dit bedrag benadert de jaarlijkse som van 100.000 euro die het Instituut afbetaalt aan lopende leningen.
 
De maandelijkse kosten voor de leningen van Yeunten Ling bedragen 8.333 euro :
* 5.333 euro voor afbetaling van de grote tempel en logiesgebouwen (tot 2025)
* 3.000 euro voor afbetaling van de vernieuwde elektrische installatie en het alarmsysteem in het kasteel (tot 2027)
 
Dankzij uw steun kunnen we dit alles realiseren en onze werking verderzetten.
 
Word schenker en doneer 108 euro of een bedrag naar uw keuze
 
Wilt u aansluiten bij deze steunactie? Dat kan met 
* een eenmalige donatie 
* een jaarlijkse schenking van 108 euro, of een veelvoud
* een maandelijkse bijdrage van 9 euro,. of een veelvoud

Voor een donatie via Europees domiciliëringmandaat of incassobetaling, ga naar het mandaat inschrijfformulier, druk dit af en vul het in, daarna verzendt u dit formulier per post of per email naar een van de onderstaande adressen. 
 
Graag uw gegevens en de keuze van donatie per post of e-mail versturen naar
Yeunten Ling, 4 promenade St Jean l’Agneau 4500 Huy, ter attentie van Lea Vanrompay
of naar donation@tibinst.org.

Of schrijf u in langs de website ‘Donation 108’

Voor een schenking met fiscaal attest, gebruik deze bankgegevens (enkel van toepassing voor binnenlandse donaties):
IBAN BE63 2200 4930 2308 – BIC GEBA BE BB
Ten name van het Tibetaans Instituut te Schoten
Vermelding: Donateur 

Voor een schenking zonder fiscaal attest en voor alle buitenlandse donaties, gebruik deze bankgegevens:
IBAN BE39 2400 2910 1519 – BIC GEBA BE BB
Ten name van het Instituut Yeunten Ling te Huy
Vermelding: Donateur 

GIFTEN EN LEGATEN 

Als u vragen hebt over giften en legaten, neem dan contact op met lea.vanrompay@tibinst.org