Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht”.

Over een periode van drie jaar (2017-2019) bespreken we de essentie van deze tekst. In 21 sessies worden de stadia van het boeddhistische pad gepresenteerd: 7 donderdagavondsessies per jaar. Het is een unieke kans voor nieuwkomers en beginners om een helder overzicht te krijgen van het boeddhistische pad of een inzicht te krijgen in de afzonderlijke onderwerpen. Voor de gevorderde studenten is het een prachtige gelegenheid om hun begrip te verdiepen en te versterken.

De in 2017 besproken onderwerpen - de boeddhanatuur; het waardevolle mensenleven; de spirituele leraar; de vergankelijkheid; het lijden van het cyclische bestaan; karma, oorzaak en gevolg; liefdevolle vriendelijkheid en mededogen - vormen de basis van het boeddhistische pad.

In het tweede jaar starten we met de methode of beoefening voor het bereiken van het boeddhaschap.

Gampopa wordt gezien als de grondlegger van het Kagyu-pad binnen het Tibetaans boeddhisme, waar ons Instituut ook deel van uitmaakt. Bij de Kadampa-leraren verdiepte Gampopa zich in het Lamrim-onderricht: de lessen over de graduele stadia van het pad naar de verlichting, die de woorden van de Boeddha samenbrengen in een overzichtelijk geheel. Om deze geleidelijke aanpak nog te verbeteren, combineerde hij het met de Mahāmudrā-lessen. Deze ontving hij van zijn voornaamste leraar, de grote Tibetaanse yogi Milarepa. Door het Kadampa- en Mahāmudrā-onderricht samen te brengen bracht hij een stroming tot gang, die we nu kennen als de Kagyu-traditie.

Deze grote leraar componeerde verscheidene teksten. Zijn meest gekende en alom gewaarde tekst is “Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht”. 

Reeds meer dan acht eeuwen legt dit onderricht een grondige basis voor de studie en de beoefening van het boeddhisme. Het gaat stap per stap doorheen het boeddhistische pad en eindigt bij het bereiken van de staat van het boeddhaschap. De tekst beschrijft en verduidelijkt de stadia van het pad naar de verlichting zo helder dat hij bestudeerd en begrepen kan worden zonder uitgebreid opzoekingswerk in andere teksten en commentaren. Daarom kunnen we hier spreken over een echt “Juweel”. Dit onderricht is bedoeld voor iedereen die zich spiritueel wil ontplooien. Het is bijzonder geschikt voor de Westerse leek en vormt een essentieel compendium voor boeddhistische beoefenaars van alle niveaus.

 Jaar 2 - 2018

 1. Het Nemen van Toevlucht en Geloften
 2. Het Ontwikkelen van de Verlichtingsgeest
 3. Het Beoefenen van de Wensende Verlichtingsgeest.
 4. Het Beoefenen van de Uitvoerende Verlichtingsgeest: de Zes Perfecties
 5. De Perfectie van Vrijgevigheid
 6. De Perfectie van Morele Zelfdiscipline
 7. De Perfectie van Geduld 

Jaar 3 - 2019

 1. De Perfectie van Enthousiaste Volharding
 2. De Perfectie van Meditatieve Concentratie
 3. De Perfectie van Wijsheid
 4. De Vijf Paden
 5. De Tien Niveaus of Bhumis
 6. Het Perfectie Boeddhaschap
 7. De Activiteit van een Boeddha