Steunactie infrastructuur

YEUNTEN LING –  ALGEMENE INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Ieder die wil bijdragen aan de actie voor de algemene infrastructuurprojecten, is zeker welkom. U kiest uw eigen ritme, een eenmalige donatie of een doorlopende opdracht. In 2018 zullen renovaties en aanpassingen met name in het kasteel een grote financiële inspanning vragen

UW SCHENKING MET FISCAAL ATTEST

Vanaf €40 is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest zal u worden toegestuurd einde februari 2019

45% van uw gift zal door de overheid worden terugbetaald.

Bankgegevens voor donaties met attest:

IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB

Ten name van het Tibetaans Instituut te Schoten

UW SCHENKING ZONDER FISCAAL ATTEST

Indien u geen fiscaal attest nodig hebt, gelieve dan uw gift te storten op de bankrekening van het instituut van uw keuze.

Yeunten Ling asbl: IBAN BE39 2400 2910 1519 – BIC: GEBA BE BB

Nalanda Instituut asbl: IBAN BE16 0013 9980 4774 - BIC: GEBA BE BB

Tibetaans Instituut vzw: IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB

GIFTEN EN LEGATEN

Als u vragen hebt over giften en legaten, neem dan contact op met lea.vanrompay@tibinst.org