Lama Karta Memory Trust


De vereniging Lama Karta Memory Trust
werd opgericht toen het herinneringsalbum met CD als eerbetoon aan onze betreurde Lama Karta verscheen. 

Dank zij uw bijdrage werden er 500 albums verkocht. De opbrengst hiervan werd samen met donaties van verschillende personen en de ontbonden vereniging ‘Orphan’s Home Nangchen’ geschonken aan de gemeenschappelijke kloosters opgericht door wijlen Kaloe Rinpochee in Sonada en Salugara. Alles samen konden we 13.300€ schenken. 

In juli 2015 heeft Lama Zeupa mij aangeraden persoonlijk de verantwoordelijken van de kloosters in Sonada en Salugara te ontmoeten en hun het verzamelde bedrag in eigen handen te overhandigen. Lama Tashi Nyima, José Magnée en ikzelf hebben hiervoor gezorgd. 

Gedurende vier dagen ons konden we ons inleven in hun dagelijks bestaan. We luisterden naar hun ervaringen en kregen de mogelijkheid om vele vragen te stellen. Daardoor hebben we een goed beeld gevormd van hun barre levensomstandigheden en het beheer van de kloosters met de 70 lama’s en monniken van Sonada en de 30 lama’s en monniken van Salugara. 

We werden bijzonder hartelijk ontvangen, zowel in Sonada als in Salugara door Karnima (Sonada) en LamaTsering (leider voor de drie jaarlijkse retraites in Sonada), alsook de drie jonge verantwoordelijken van de Saligara Stoepa: Lama Seunam Tshering, Lama Nyima en Lama Ogyen. 

Deze laatste maakten deel uit van de 25 Lama’s en monniken die een 5-tal jaar geleden door Lama Karta in Yeunten Ling en Europa werden uitgenodigd. Na hun reis door Europa, hebben deze drie jonge Lama’s (25 à 30 jaar) de zware verantwoordelijkheid aanvaard om de Stoepa in Salugara te beheren. 

Om de levensomstandigheden van deze gemeenschappen te verbeteren stelden we voor om meteen peterschap te starten voor de 21 kinderen die deze kloosters in Sonada en Saligara huisvesten. Ons voorstel werd met enthousiasme verwelkomt. De kosten om te voorzien in onderwijs (monastiek en seculier) en gezondheidszorg (curatief en preventief) bedragen zo’n 20 tot 23 per maand en per kind. 

Gelijklopend wordt berekend hoeveel een uitbreiding van het zonne-energiesysteem zou kosten. Vandaag is er geen verwarming, enkel een warmwaterinstallatie op zonne-energie. Een uitbreiding van zou het verval van het gebouw kunnen tegengaan en de gezondheid van de monniken ten goeden komen. werd aangebracht in Sonada. Dit zou ook de elektriciteitskosten aanzienlijk verminderen. Een ontwerpproject wordt momenteel bestudeerd en onderzocht. Ook dit willen we financieel mogelijk maken. 

Onze inspanningen ter ondersteuning van deze leefgemeenschappen, worden gedeeltelijk in samenwerking met de vereniging SHE YUN van Lama Zeupa uitgevoerd.

Elke financiële steun is welkom. 

Philippine van Zuylen,
verantwoordelijke van de Lama Karta Memory Charitable Trust Association en van het Boeddhistisch Nalanda Instituut in Brussel. 

Donaties kunnen op bankrekening:

IBAN: BE 75001729447251 - BIC: GEBA BE BB

Lama Karta Memory Charitable Trust Association