Lama van verre

De kern van deze praktijk is het oproepen van de zegen van de goeroe of de geestelijke leraar door het ontwikkelen van een diepe devotie en toewijding. De toewijding is geënt op een sterk verlangen om het werelds gedoe de rug toe te keren en bevrijd te worden van de eindeloze kringloop van wedergeboorten.

Het Tibetaans Boeddhisme is erg diepzinnig. De kwaliteiten ervan zijn uitzonderlijk. Om vooruitgang te boeken op het spirituele pad is vertrouwen in de Lama onontbeerlijk. Een Lama moet niet worden gezien als een gewoon menselijk wezen maar eerder als een spirituele vriend. De Lama belichaamt de essentie van alle Boeddha’s in de drie tijden. Middels oprechte toewijding worden de verwezenlijkingen van de geest van de Lama in ons geabsorbeerd. Zo krijgen we sneller inzicht in de ware natuur van de geest en de fenomenen en komen we tot bevrijding.