Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP 2018
 
Steun onze werking en word lid 
 
Door lid te worden/blijven van onze centra draagt u ertoe bij dat het kostbare onderricht door onze leraren kan worden verdergezet. Ons doel is om elk jaar een kwaliteitsvol programma aan te bieden dat toegankelijk is voor vele geïnteresseerden.
 
Het lidmaatschap is niet vereist om deel te nemen aan onze activiteiten, maar het biedt wel enkele voordelen. Als lid betaalt u een gereduceerde bijdrage voor de avondvoordrachten in onze centra in Schoten en Brussel. In Yeunten Ling hangt de cursusbijdrage af van het gekozen lidmaatschap (zie hieronder).
 
Kies uw lidmaatschap
 
Gewoon lid (Member): 35 euro per jaar
U geniet een korting van 6 euro per dag op de cursusbijdrage.
 
Steunend lid (Member-A): 150 euro per jaar (of 12,5 per maand)
U geniet een korting van 10% op de cursusbijdrage.
 
Erelid (Member-B): 300 euro per jaar (of 25 per maand)
U geniet een korting 20% op de cursusbijdrage.
 
Korting voor leden met een laag inkomen
 
Studeert u nog, hebt u een vervangingsinkomen of een WIGW-statuut, dan geniet u een korting op de cursusbijdrage èn het verblijf. Het totaalbedrag vermindert met 25 % mits u in een gemeenschappelijke kamer slaapt. Verkiest u een andere kamer, dan worden de gebruikelijke extra’s aangerekend.
Denkt u recht te hebben op deze korting, dan dient u dit eenmalig aan te vragen. We vertrouwen erop dat u zelf aangeeft wanneer de korting niet meer van toepassing is.
 
Ja, ik word lid!
 
Betaal de lidmaatschapsbijdrage in januari 2018 of alvorens voor een programma in te schrijven, zodat de korting meteen verrekend wordt.
Voor nieuwe leden: vraag het lidmaatschap aan via onze website www.tibinst.be.

Voor betaling via Europees domiciliëringmandaat of incassobetaling, ga naar het mandaat inschrijfformulier, druk dit af en vul het in, daarna verzendt u dit formulier per post of per email naar een van de onderstaande adressen. 

Het lidmaatschap is jaarlijks te hernieuwen en individueel. Kortingen gelden niet voor partners of andere gezinsleden.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage en steun,

De ledenadministratie
 
Bankgegevens
 
België
Tibetaans Instituut te Schoten
IBAN: BE63 2200 4930 2308
BIC: GEBA BE BB

Nederland
Instituut Yeunten Ling te Huy
IBAN: BE39 2400 2910 1519+
BIC: GEBA BE BB
 

Lidmaatschap