Meditatie

Mediteren kan in onze centra op twee manieren: Tijdens de weekends of retraites die door onze lama’s worden begeleid of tijdens de stille meditaties die op geregelde tijdstippen in onze andere centra worden aangeboden.

Het fundament van de meditatiepraktijk is in onze centra de Shinee of de kalmtemeditatie. Hier leren we de geest tot rust te brengen en op eenpuntige wijze te concentreren. Aan het begin van elke training worden telkens opnieuw de aandachtspunten voor de positionering van het lichaam behandeld en vervolgens leren de deelnemers de geest te plaatsen. Hierbij maken we gebruik van externe steunpunten, zoals een object voor ons in de ruimte of interne steunpunten zoals de mentale representatie van een Boeddhabeeld. We leren onze geest te plaatsen op de ademhaling en verschillende varianten daarvan, en tenslotte in een gevorderd stadium laten we de geest rusten in de spontane manier waarop hij zich aandient. Diverse stijlen en varianten van deze kalmte – meditatie komen aan bod, zodat de beoefenaar de kans krijgt om de oefening te kiezen die hem het beste past en zich daar dan ook in te verdiepen.

Alle stadia van de meditatieve absorptie komen aan bod. De obstakels die u tijdens uw beoefening telkens weer ontmoet, zoals loomheid, slaperigheid, opgejaagd zijn en afgeleid, worden geïdentificeerd en er worden krachtige remedies aangeboden om deze te overwinnen. De geleide meditaties worden opgedeeld in korte sessies met precieze instructies.

Met een kalme geest als basis, kan de beoefenaar zich verdiepen in de analytische meditatie. Hier gaan we onderzoeken wat er zich in onze geest van moment tot moment afspeelt waardoor we inzicht ontwikkelen in de manier waarop onze geest functioneert.

Al wat bestaat, zowel in Samsara als in Nirwana, gebeurt in de geest. Alle grote yogi’s geven dan ook de raad om alles wat we waarnemen en denken grondig te onderzoeken: Waar komen onze gedachten vandaan? Waar verblijven ze? Waar gaan ze naartoe? Van nature is de geest helder en licht. Discursieve gedachten verbergen de oorspronkelijke lichtheid van onze geest.

Dagelijkse praktijksessies leren ons om de geest in een ongekunstelde en onverstrooide toestand te plaatsen.

Het onderricht van de Mahamudra vormt het kroonjuweel van de meditatietraining.

Het Grote Zegel of de Mahamudra is de essentie van al de Boeddhistische onderrichtingen: ze omvat basis, weg en doel. Het staat voor de realisatie van de ware natuur van de geest en de fenomenen, van de dingen zoals ze zijn. Het grote zegel verwijst zowel naar de opeenvolgende meditatie - oefeningen, als naar de ontwaakte toestand van de verlichting zelf waartoe ze leiden. Het wordt voornamelijk in de Kagyüschool onderwezen en leidt tot een directe ervaring van de geest.