Nieuws

Yoga Studio Paramita met Chookela

L’Institut Yeunten Ling ouvre son

Yoga Studio Paramita

A partir du mardi 15 mai 2018

Avec Karma Chookela

 

L’institut tibétain Yeunten Ling ouvre à partir de ce 15 mai 2018 son studio de yoga au sein du centre.
 
Ce studio propose à toutes les personnes de la région intéressées par le yoga, une offre large de cours de yoga hebdomadaires de différents styles afin de leur permettre de pratiquer régulièrement le yoga.
 
L’enseignement sera donné par Karma Chookela, professeur diplômée de plusieurs écoles de Yoga en Inde et qui dispense des cours à l’Institut Yeunten Ling depuis plusieurs années.
 
Programme des cours (5 thèmes)
 
Pranayama yoga (Techniques de respiration yogique)
« Prana » signifie « énergie vitale » et « Ayama » signifie « expansion » de cette énergie vitale. La technique de respiration yogique appelée “Pranayama” est la clé principale de la pratique du yoga et de la préparation pour la méditation qui nous aide à avoir conscience de notre corps pendant notre pratique.
 
Hatha yoga (Level 1 & 2)
Le « Hatha yoga » est la base de la pratique du yoga traditionnel indien. En sanskrit, « HA » signifie Soleil et « THA » signifie Lune. Le soleil représente l'énergie masculine et la lune représente l'énergie féminine. Le HATHA yoga est l'union de l'énergie masculine et féminine que nous possédons tous. La pratique du Hatha yoga comprend des postures (Asanas), des exercices de respiration (pranayama), la méditation yogique et la relaxation.
Des exercices qui vous aideront dans le renforcement, l’équilibre et l’étirement de votre corps pour une détente physique et mentale.
 
Vinyasa yoga (Style plus sportif)
Le VINYASA est une forme de yoga qui synchronise le mouvement avec le souffle en passant d'une posture à une autre. Le yoga Vinyasa travaille le cardio, il convient aux personnes en bonne santé et à la recherche d'une pratique plus dynamique du yoga.
 
Yoga sur chaise (Style doux, idéal aux personnes du 3ème âge)
Le yoga sur chaise permet une pratique plus douce grâce à des séquences simples et accessibles effectuées à l'aide d'une chaise, permettant ainsi de limiter la pratique au sol et les inconvénients s’y rapportant.
 
Le cours se termine par une relaxation guidée où vous pourrez profiter d'un moment de lâcher-prise pour libérer les tensions.
 
Bien que cette pratique s'adresse aux personnes âgées, tout le monde peut en profiter, surtout si vous aimez le yoga doux.
 
Workshop à thème
Les workshop à thèmes permettent aux pratiquants de se former sur des postures spécifiques ou d’approfondir certaines techniques sur lesquelles il n’est pas possible de consacrer du temps pendant un cours classique. Par exemple : Un workshop sur le thème des postures qui aident contre les maux de dos».
 
Horaire des cours 

 

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

09h00 - 10h00

Vinyasa

Hatha 2

Vinyasa

Pranayama

Hatha 1

10h30 - 11h30

Yoga sur chaise

Workshop

Yoga sur chaise

Hatha 1

 

17h00 - 18h00

Hatha 1

 

Vinyasa

 

 

19h30 - 20h30

Hatha 2

 

Hatha 2

Vinyasa

 

Contribution 

 • Cours collectif à la séance: 12€/h 
 • Carte 10 séances: 100€ (valable 3 mois)
   
 • Abonnements pour accès illimité aux cours:
  • 1 mois illimité : 90 €
  • 3 mois illimité : 250 €
  • 1 an illimité : 800 € 

(Assurance obligatoire par année: 10€/pratiquant)
 
Pour vous inscrire: veuillez contactecr  yogastudioparamita@gmail.com . Le paiement sur place.
 
A noter :

 • Il n'y a pas cours les jours fériés.
 • Pour les abonnements achetés en mai, la moitié du mois uniquement sera demandée.

            Ex : Pour un abonnement mensuel illimité de 90€ = 45€

 

 

 


Nieuw aanbod in Yeunten Ling voor individuele retraite/verblijf en groepsverblijf!

Nieuw aanbod in Yeunten Ling voor individuele retraite/verblijf en groepsverblijf!

Wij bieden graag ruimte aan allen die zich willen ontplooien in een inspirerende omgeving. Deze stilteplek heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de 18de eeuw, de legende van de christelijke heilige Saint Jean l’Agneau. Het Tibetaans Boeddhistische Instituut dat er nu gevestigd is, maakt deel uit van een levende overdrachtslijn die begint in 5e eeuw vr Chr. bij de Boeddha zelf.

Tijdens een individueel verblijf bent u vrij om al dan niet deel te nemen aan het programma van dagelijkse rituelen om 7u en 18u (behalve op woensdag). Misschien hebt u een eigen praktijk zoals mindfulness of een andere vorm van meditatie of yoga die u wenst te verdiepen. Misschien hebt u bovendien behoefte aan frisse lucht en een stevige wandeling in een bosrijke omgeving. Ontspanning en training voor geest en lichaam!

Als bijdrage vragen wij € 10 per dag (leden) / € 15 per dag (niet leden), naast de gewone kosten voor logement en catering. 

Ook voor groepen, scholen en organisaties hebben we meer ruimte, met name tijdens de weekdagen.
Vele groeperingen waarderen een verblijf op een plek waar voortdurend heel wat spirituele beoefening plaats vindt, een unieke stroom van positieve verdienste. Mindfulness groepen, yoga beoefenaars, coaching, team building sessies … kunnen zich laten inspireren naar eigen wens en behoefte.

Ook scholen vinden hun weg naar ons Instituut, met name voor het organiseren van de traditionele retraiteweek voor 17/18jarige studenten.
U kunt, zo u dat wenst, ook een afspraak maken met een aanwezige lama voor een onderricht of een gesprek.
De dagelijkse bijdrage wordt in gezamenlijk overleg vastgelegd, naast de gewone kosten voor logement en catering. 

Dit aanbod geldt vooral voor de weekdagen.
Graag ontvangen we een schriftelijke aanvraag per e-mail aan yeunten.ling@tibinst.org met de volgende elementen:
* persoonlijke gegevens of informatie over de groep
* de periode of datum van aankomst en vertrek
* korte motivatie


Waarom wordt er een bijdrage voor de cursussen gevraagd?

Waarom wordt er een bijdrage voor de cursussen gevraagd?

 Onze instituten bieden een mooie infrastructuur aan, die tegelijkertijd zorgt voor een grote stabiliteit in hun bestaan én die uw verblijf en deelname aan de activiteiten aangenaam maakt. Daarvoor worden grote inspanningen gedaan. Niet alleen op financieel gebied vraagt dit een voortdurende waakzaamheid, maar het vele werk kan ook enkel gebeuren als onze leden en vrijwilligers daaraan een aanzienlijke bijdrage leveren.

Met name in Yeunten Ling ligt het kostenplaatje hoog!

Ter informatie overlopen we even de belangrijkste uitgaven die in 2017 dienden te gebeuren:
* In het kasteel werd de elektriciteit aangepast aan de gangbare normen en werd een brandalarm installatie geïmplementeerd die ons door de brandweercontrole werd opgelegd. Hiervoor werd een lening van 300.000 euro aangegaan, die over 10 jaar loopt. Dit betekent een maandelijkse afbetaling van 3.000 euro. En er dient nog veel te gebeuren, waaronder het plaatsen van brandvrije deuren in het kasteel en zo meer.
* De dakgoten van het kasteel en de stoepa waren toe aan een verfbeurt. De dure hoogtekraan werd gesponsord door een weldoener en het werk gebeurde gedeeltelijk door vrijwilligers.
* Alles werd in voorbereiding gebracht om in het kasteel en Tcheupel Ling weer ons eigen bronwater te gebruiken voor het sanitair. Ook de andere gebouwen staan op de verlanglijst. Voor de nodige aanpassingen is echter een investering nodig. Deze wordt nadien geleidelijk terugverdiend door de afname van het gebruik van leidingwater.
* Voor 2017 bedraagt de hoge rekening voor alle energieverbruik 99.000 euro, met name voor elektriciteit, waterverbruik, stookolie en gas inclusief.
* Grote lekken in de afwatering hebben ons ertoe gedwongen om graafwerken in de binnenkoer door te voeren. Deze lekken veroorzaakten immers doorsijpeling in de kelders en mogelijke verzakkingen. Uitstel was geen optie.
* Een gedeeltelijke vernieuwing van een aantal verwarmingsbuizen in het kasteel is in de zeer nabije toekomst noodzakelijk. Het kostenplaatje wordt berekend.
* Een prachtig pluspunt van ons retraitecentrum is het mooie park en de bosrijke omgeving. Daar maken al onze cursisten en bezoekers heel graag gebruik van. De inplanting midden in een beschermende groene gordel geeft aan de plek het geïsoleerde karakter en de deugddoende stilte die we allen op prijs stellen. Hoewel het manuele werk hoofdzakelijk door vrijwilligers wordt verzorgd, gaat dit alles met aanzienlijke kosten gepaard..
* IT aanpassingen die gebruiksvriendelijk zijn en mee gaan met de tijd, zodat vrijwilligers makkelijker inzetbaar zijn.
* Een voltijds personeelslid staat mede in voor de werkzaamheden aan de infrastructuur.

De onderrichtingen worden gegeven door residentiële en bezoekende leraren, soms bijgestaan door een of twee betaalde vertalers. Ook hier kunnen we gelukkig rekenen op veel vrijwilligerswerk. Toch zijn de uitgaven aanzienlijk, met name voor verplaatsingen van leraren en vertalers uit het buitenland. Toch beseffen we allen de uitzonderlijke waarde van het onderricht, de grote rituelen in aanwezigheid van vele lama’s, en willen we deze gewoontes in ere blijven houden, onder meer dank zij uw bijdrage.
Ook tijdens de dagelijkse en maandelijkse rituelen is het energieverbruik en het kostenplaatje niet te veronachtzamen.

 

Verhoging van de deelnameprijs voor cursussen en logies in 2018

Gedurende meerdere jaren zijn onze prijzen niet meer aangepast aan de algehele verhoging in onze maatschappij. Bovendien dwingt een ingrijpende verandering ons ertoe om de prijzen voor cursussen en logies aan te passen aan de realiteit van het instituut, dat zijn stabiliteit dient te waarborgen.

Onze jarenlange en vruchtbare samenwerking met CIRAN, het revalidatiecentrum in Nederland, maakt plots een crisis mee die niet te voorzien was. De reden hiervoor ligt volledig buiten onze verantwoordelijkheid en is te wijten aan een interne evolutie in Nederland en bij deze organisatie zelf. Dat is erg jammer voor al de patiënten die nog op de wachtlijst stonden om naar Yeunten Ling te komen voor een tweedaagse training. Onze leraren, vertalers, teammedewerkers, vrijwilligers en personeelsleden stonden steeds klaar om hen met veel deskundigheid en enthousiasme te onthalen en met alle zorgen te omringen.
Vanwege de terugval in deze samenwerking hebben we het personeelsbestand ook dienen terug te schroeven.

Deze evolutie is een belangrijke verklaring voor de verhoging van enkele bijdragen.
De extra kortingen van 25% voor personen in moeilijkheden en voor personen met een vervangingsinkomen worden echter wel behouden! Logeren in een gemeenschappelijk ruimte blijft erg goedkoop, maar het aanbod is beperkt. Het verblijf in een studio was zeker aan een verhoging toe, onder meer omdat de privéfaciliteiten en het energieverbruik voor zo’n grote oppervlakte dienen te worden verrekend. De een- of tweepersoonskamers bieden nog steeds een tussenoplossing.
U vindt al deze informatie terug in het Kunchab Magazine en op onze website.

We zullen met die verandering op vele terreinen rekening moeten houden. Af en toe een beroep doen op een extern schoonmaakbedrijf is niet meer aan de orde  Onze cursisten worden weer aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid in de vorm van karma yoga, hulp bij het schoonhouden van de verblijfruimten en gemeenschappelijke lokalen, bij het bereiden van de maaltijden en zo meer.

Uw suggesties en adviezen zijn welkom!. 


Wensen van onze Lama's voor 2018

Goede vrienden,

Vanuit diepe genegenheid spreken wij de wens uit dat het u goed gaat. Onze belangrijkste betrachting is immers een gezond en gelukkig leven. Om dit te bereiken werken wij allen voortdurend aan de basis hiervoor: een evenwicht tussen een gezonde geest en een gezond lichaam. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt volgehouden inspanning en de moed om telkens weer op te staan wanneer het eens wat minder gaat. Wanneer het ons als individu goed gaat, zijn we ook ins staat om onze ervaringen en waarden uit te dragen naar onze geliefden, onze gemeenschap en de ruimere samenleving.

Onze sangha groeit en bloeit. We zijn inmiddels 40 jaar met elkaar onderweg. Het Tibetaans Instituut Karma Sonam Gyamtso Ling bestaat immers 40 jaar. Wijlen Kyabdje Kaloe Rinpoche, de abt van het Sonada klooster in Darjeeling, zond Lama Ogyen naar België om de vraag naar onderricht over het boeddhisme te beantwoorden. Lama Ogyen werd onze eerste geestelijke leraar. In 1983 werd het retraitecentrum Kagyu Yeunten Gyamtso Ling gerealiseerd. Lama Karta kwam in 1990 naar Yeunten Ling om de spirituele leiding van onze centra verder te zetten. In 2000 werd Nalanda in Brussel gestart. Gedurende vele jaren is Lama Karta de drijvende kracht van onze mandala geweest. We zijn trots dat we in beider voetspoor hebben kunnen treden en dat we erin slagen om de waarden die zij ons hebben voorgeleefd verder te ondersteunen.

Ook in 2018 ligt de focus op de praktijk. Louter het beluisteren van het onderricht is immers niet vruchtbaar. Wanneer we een rustige geest hebben ontwikkeld, lukt het ons steeds beter om ten dienste te staan van anderen. Het onderhouden van de meditatiebeoefening is onze eigen verantwoordelijkheid. In plaats van te putten uit de schier oneindige voorraad van excuses, nemen we met enthousiasme en volharding telkens onze praktijk weer op.

In 2018 wordt de eerste shamatha-cyclus van drie jaar voltooid. In 2019 begint er een nieuwe cyclus: de shamatha beoefenaars die deze drie jaar volwaardig hebben deelgenomen, gaan dan een verdiepende fase in met de beoefening van vipassana of analytische meditatie. Tegelijk blijft de shamatha weekretraite met shinee in de zomer doorlopen, zodat telkens nieuwe beoefenaars zich voorbereiden op de tweede cyclus die daarop volgt. Ook de shamatha oefendagen hebben zich stevig verankerd in ons programma.

Op 6 januari 2018 ronden ook onze eerste driemaandenretraitanten hun retraite af. Het zou fijn zijn mochten wij zo talrijk mogelijk deze blijde gebeurtenis kunnen bijwonen. In oktober 2018 zal een tweede groep driemaandenretraitanten starten. Deze retraite wordt gewijd aan authentieke praktijken die ononderbroken van leraar op leerling binnen onze overdrachtslijn werden doorgegeven. De sanghaleden die over de nodige tijd en de juiste motivatie beschikken én de vier voorbereidende praktijken hebben voltooid, komen voor deze retraite in aanmerking. Er is ruimte voor vier kandidaten. Het is ten zeerste aanbevolen om al vooraf een groep te vormen van dharma-vrienden die al geruime tijd met elkaar de dharma beoefenen. De vertrouwdheid met elkaar zal gunstig inwerken op de motivatie en de kracht van de beoefening tijdens de retraite versterken.

De bloei van onze sangha blijkt ook uit de toename van het aantal vrijwilligers en de cohesie van de groep. De sfeer in onze gemeenschap word gekenmerkt door harmonie, openheid en een zekere lichtheid. Met één klappende hand komt die harmonie niet tot stand. Het is van groot belang om onszelf voortdurend te bevragen over de manier waarop wij zelf aan deze harmonie kunnen werken.
Ons belangrijkste doel is bijdragen aan een gelukkige samenleving. Dit kan enkel als onze fysieke, mentale en spirituele gezondheid in evenwicht zijn. Negativiteit is op al deze fronten onze grootste vijand, een vergif waarvan we ons dienen te bevrijden. Door vast te houden aan nare ervaringen laten we ons overspoelen door negativiteit en raken we vergiftigd. Als we vastbesloten zijn om op geen enkele wijze dit gif in te nemen, dan pas gedijen onze inspanningen voor de gemeenschap. Een bewuste voedselkeuze, voldoende slaap en beweging, een rustige geest en het opwekken van liefde, mededogen en wijsheid zijn hierbij onontbeerlijk. Zo kunnen we verder groeien.

Op aanvraag van vele geïnteresseerden wordt er In de herfst opnieuw een pelgrimstocht naar India georganiseerd, in de voetsporen van de Boeddha. Voor het jaar 2019 staat er een avontuurlijke pelgrimstocht naar de Mount Kailash in de steigers, die een gedegen fysieke voorbereiding vereist.
Lama Tashi Nyima en ikzelf voelen ons veilig, geborgen en gelukkig in deze fijne familie. We zijn dan ook enorm verheugd om onze groeitocht samen met jullie verder te zetten. Wij wensen jullie van ganser harte alle goeds voor het jaar 2018: een goede conditie, een rustige geest en spirituele groei gedragen door wijsheid, liefde en mededogen.

Lama Tashi Nyima
Lama Zeupa

 


Slotceremonie -‘Buddha & Mind’, MAS Antwerpen

Slotceremonie klik hier 

Voor meer informatie: http://www.mas.be/nl/BuddhaMind