Nieuws

vanaf 6 februari 2018: elke dinsdagavond ~ Stille meditatie

Naast de geleide stille meditaties op maandag willen we ook stille meditaties aanbieden.

Dit voor mensen die graag uit het aanbod van maandag de technieken die hen het beste liggen verder willen trainen of voor mensen die liever een uur in de stilte mediteren.
Natuurlijk ook voor mensen die die graag meerdere avonden per week samen willen mediteren.
Als u begint met meditatie raden wij u aan om de geleide meditaties op maandag te volgen.

De meditatie die we beoefenen heet Shinee wat betekent kalmte meditatie of ‘verblijven in rust’.
Onze geest is uitermate grillig en onvoorspelbaar. Allerlei soorten gedachten zetten ons vaak aan tot handelingen waarvan de gevolgen teleurstellend kunnen zijn en een onbehaaglijk gevoel of zelfs lijden kunnen veroorzaken. In het beste geval kennen we een soort welbehagen, dat echter van tijdelijke en veranderlijke aard is. Pas als we onze geest leren temmen, kunnen we een stabiel geluk ervaren dat niet afhankelijk is van externe factoren.
Meditatie gebeurt in eerste instantie op een formele manier, al zittend op een kussen of op een stoel. Geleidelijk zal deze meditatieve ervaring ook doorstromen in ons dagelijks leven.
De praktijk van de meditatie beoogt een fundamentele transformatie van ons hele wezen en niet alleen een verandering van bepaalde aspecten ervan. Deze transformatie zal ons gaandeweg toestaan om op een wijze en betekenisvolle manier te reageren op alles wat zich voordoet. Stapsgewijs ontstaat de natuurlijke staat van stabiliteit, openheid en helderheid in de geest.
Iedereen is welkom.

Bijdrage: € 2


Wekelijks op maandag ~ Geleide stille meditatie

Iedere maandagavond is er een geleide stille meditatie (shinee, de geest tot rust brengen).

Een van onze ervaren medewerkers geeft voor en/of tijdens de meditatie raadgevingen als ondersteuning van onze beoefening. De geleide meditatie geeft de gelegenheid zowel aan beginners om kennis te maken met mediteren als aan alle beoefenaars om stapsgewijs meer ervaring op te bouwen. Deze stille meditatie wordt telkens begeleid door één van onze lange termijn medewerkers. Iedereen die graag wil leren mediteren is welkom en kan de groep vervoegen op elk moment in het jaar.

De meditatie die we beoefenen heet Shinee of shamatha, wat betekent ‘verblijven in rust’.

Onze geest is meestal uitermate actief en onvoorspelbaar. Allerlei soorten gedachten doorkruisen hem en zetten ons vaak aan tot handelingen waarvan de gevolgen teleurstellend kunnen zijn en een onbehaaglijk gevoel of zelfs lijden kunnen veroorzaken. In het beste geval kennen we een soort welbehagen, dat echter van tijdelijke en veranderlijke aard is. Pas als we onze geest leren temmen, kunnen we een stabiel geluk ervaren dat niet afhankelijk is van externe factoren.

Meditatie gebeurt in eerste instantie op een formele manier, al zittend op een kussen of op een stoel. Geleidelijk zal deze meditatieve ervaring ook doorstromen in ons dagelijks leven.

De praktijk van de meditatie viseert een fundamentele transformatie van ons hele wezen en niet alleen een verandering van bepaalde aspecten ervan. Deze transformatie zal ons gaandeweg toestaan om op een wijze en betekenisvolle manier te reageren op alles wat zich voordoet. Stapsgewijs ontstaat de natuurlijke staat van stabiliteit, openheid en helderheid in de geest. 

Bijdrage: € 2


Wensen van onze Lama's voor 2018


Goede vrienden,

Vanuit diepe genegenheid spreken wij de wens uit dat het u goed gaat. Onze belangrijkste betrachting is immers een gezond en gelukkig leven. Om dit te bereiken werken wij allen voortdurend aan de basis hiervoor: een evenwicht tussen een gezonde geest en een gezond lichaam. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt volgehouden inspanning en de moed om telkens weer op te staan wanneer het eens wat minder gaat. Wanneer het ons als individu goed gaat, zijn we ook ins staat om onze ervaringen en waarden uit te dragen naar onze geliefden, onze gemeenschap en de ruimere samenleving.

Onze sangha groeit en bloeit. We zijn inmiddels 40 jaar met elkaar onderweg. Het Tibetaans Instituut Karma Sonam Gyamtso Ling bestaat immers 40 jaar. Wijlen Kyabdje Kaloe Rinpoche, de abt van het Sonada klooster in Darjeeling, zond Lama Ogyen naar België om de vraag naar onderricht over het boeddhisme te beantwoorden. Lama Ogyen werd onze eerste geestelijke leraar. In 1983 werd het retraitecentrum Kagyu Yeunten Gyamtso Ling gerealiseerd. Lama Karta kwam in 1990 naar Yeunten Ling om de spirituele leiding van onze centra verder te zetten. In 2000 werd Nalanda in Brussel gestart. Gedurende vele jaren is Lama Karta de drijvende kracht van onze mandala geweest. We zijn trots dat we in beider voetspoor hebben kunnen treden en dat we erin slagen om de waarden die zij ons hebben voorgeleefd verder te ondersteunen.

Ook in 2018 ligt de focus op de praktijk. Louter het beluisteren van het onderricht is immers niet vruchtbaar. Wanneer we een rustige geest hebben ontwikkeld, lukt het ons steeds beter om ten dienste te staan van anderen. Het onderhouden van de meditatiebeoefening is onze eigen verantwoordelijkheid. In plaats van te putten uit de schier oneindige voorraad van excuses, nemen we met enthousiasme en volharding telkens onze praktijk weer op.

In 2018 wordt de eerste shamatha-cyclus van drie jaar voltooid. In 2019 begint er een nieuwe cyclus: de shamatha beoefenaars die deze drie jaar volwaardig hebben deelgenomen, gaan dan een verdiepende fase in met de beoefening van vipassana of analytische meditatie. Tegelijk blijft de shamatha weekretraite met shinee in de zomer doorlopen, zodat telkens nieuwe beoefenaars zich voorbereiden op de tweede cyclus die daarop volgt. Ook de shamatha oefendagen hebben zich stevig verankerd in ons programma.

Op 6 januari 2018 ronden ook onze eerste driemaandenretraitanten hun retraite af. Het zou fijn zijn mochten wij zo talrijk mogelijk deze blijde gebeurtenis kunnen bijwonen. In oktober 2018 zal een tweede groep driemaandenretraitanten starten. Deze retraite wordt gewijd aan authentieke praktijken die ononderbroken van leraar op leerling binnen onze overdrachtslijn werden doorgegeven. De sanghaleden die over de nodige tijd en de juiste motivatie beschikken én de vier voorbereidende praktijken hebben voltooid, komen voor deze retraite in aanmerking. Er is ruimte voor vier kandidaten. Het is ten zeerste aanbevolen om al vooraf een groep te vormen van dharma-vrienden die al geruime tijd met elkaar de dharma beoefenen. De vertrouwdheid met elkaar zal gunstig inwerken op de motivatie en de kracht van de beoefening tijdens de retraite versterken.

De bloei van onze sangha blijkt ook uit de toename van het aantal vrijwilligers en de cohesie van de groep. De sfeer in onze gemeenschap word gekenmerkt door harmonie, openheid en een zekere lichtheid. Met één klappende hand komt die harmonie niet tot stand. Het is van groot belang om onszelf voortdurend te bevragen over de manier waarop wij zelf aan deze harmonie kunnen werken.
Ons belangrijkste doel is bijdragen aan een gelukkige samenleving. Dit kan enkel als onze fysieke, mentale en spirituele gezondheid in evenwicht zijn. Negativiteit is op al deze fronten onze grootste vijand, een vergif waarvan we ons dienen te bevrijden. Door vast te houden aan nare ervaringen laten we ons overspoelen door negativiteit en raken we vergiftigd. Als we vastbesloten zijn om op geen enkele wijze dit gif in te nemen, dan pas gedijen onze inspanningen voor de gemeenschap. Een bewuste voedselkeuze, voldoende slaap en beweging, een rustige geest en het opwekken van liefde, mededogen en wijsheid zijn hierbij onontbeerlijk. Zo kunnen we verder groeien.

Op aanvraag van vele geïnteresseerden wordt er In de herfst opnieuw een pelgrimstocht naar India georganiseerd, in de voetsporen van de Boeddha. Voor het jaar 2019 staat er een avontuurlijke pelgrimstocht naar de Mount Kailash in de steigers, die een gedegen fysieke voorbereiding vereist.
Lama Tashi Nyima en ikzelf voelen ons veilig, geborgen en gelukkig in deze fijne familie. We zijn dan ook enorm verheugd om onze groeitocht samen met jullie verder te zetten. Wij wensen jullie van ganser harte alle goeds voor het jaar 2018: een goede conditie, een rustige geest en spirituele groei gedragen door wijsheid, liefde en mededogen.

Lama Tashi Nyima
Lama Zeupa

 


Slotceremonie -‘Buddha & Mind’, MAS Antwerpen, 21.10.16 - 19.3.17

Slotceremonie klik hier 

Voor meer informatie: http://www.mas.be/nl/BuddhaMind