Onderricht

In het boeddhistisch onderricht zullen de vele thema’s door gekwalificeerde leraren worden toegelicht voor zowel studie, meditatie en de beoefening in de praktijk.

Een lama is een leraar, een spirituele gids. Hij is geen priester of missionaris. Hij bemiddelt niet tussen de mens en de hogere werkelijkheid, hij koestert geen enkele ambitie om van iemand een Boeddhist te maken. De vraag naar onderricht komt van de Westerlingen, en dat is dan ook de reden dat de Lama’s zich hier onder ons bevinden. Daarvoor zijn we hen dan ook enorm erkentelijk.

De lama kiest zelf volledig vrij of hij al dan niet zijn geloften van monnik (of moniale in het geval van vrouwen) aflegt. Hij onderwijst maar preekt niet. Hij beantwoordt de vragen die men hem stelt op pragmatische wijze.

Het boeddhisme is geen theorie: de bedoeling is de zaken ten goede te veranderen, in de menselijke relaties, in de geest, de spraak en het gedrag van de beoefenaars en in de beoefening zelf. Een lama staat klaar als men een beroep op hem doet, maar dringt zich niet op.

Als hun aanwezigheid in België zo belangrijk is geworden, is dat omdat men hen de ruimte heeft willen bieden, en niet vanuit een veroveringsdrang van hun kant. En ongetwijfeld ook omdat dit het juiste moment is voor de ontmoeting tussen Oost en West: de absolute geweldloosheid die het boeddhisme uitdraagt meer dan ooit beantwoordt aan de verzuchtingen van onze medeburgers.

 

De volgende onderwerpen worden regelmatig opgenomen in het programma:

 • Shinee of kalmtemeditatie betekent ‘in vrede vertoeven’. De geest die tot rust is gebracht en zich niet gemakkelijk laat afleiden vertoeft in meditatieve concentratie of shamatha (Sanskriet). De opeenvolgende stadia van het stabiliseren en het plaatsen van de geest stap voor stap worden ingeoefend. Zonder innerlijke rust kunnen we immers geen wijsheid en mededogen ontwikkelen.
 • Lhaktong (analytische meditatie): Al wat bestaat, zowel in Samsara als in Nirvana, gebeurt in de geest. De grote yogi’s geven dan ook de raad om wat we waarnemen en denkengrondig te onderzoeken. Van nature is de geest helder en licht. Discursieve gedachten verbergen de oorspronkelijke lichtheid van onze geest. De analytische meditatie stelt ons in staat om te onderzoeken wat er zich in onze geest afspeelt. Zo ontwikkelen we inzicht in de manier waarop onze geest functioneert. Dagelijkse praktijksessies leren ons om de geest in een ongekunstelde en onverstrooide toestand te plaatsen.
 • Lodjong: Deze krachtige eeuwenoude praktijk voorziet ons van vaardige middelen die ons leren hoe we alle omstandigheden van het dagelijks leven kunnen gebruiken als basis voor innerlijke transformatie.

  De praktijk bestaat uit 7 punten:

  • De voorbereidende praktijken
  • Het opwekken van de verlichtingsgeest
  • Raadgevingen voor het dagelijks leven
  • Raadgevingen die het leven en de dood betreffen
  • Criteria om de vooruitgang af te toetsen
  • Voorschriften om de geest te trainen waaronder de praktijk van uitwisseling (Tonglen)
  • Praktische raadgevingen

  Een ideale gelegenheid om het Boeddhisme te leren integreren in de dagelijkse werkelijkheid van ons gezinsleven en ons werk.
 • Toevlucht nemen betekent ‘bescherming’ zoeken in de ‘Drie Juwelen’: de Boeddha (de leraar), de dharma (de raadgevingen), en de sangha (de gemeenschap van leraren en beoefenaars). Toevlucht vraagt een minimale vorm van toewijding.
  Als je er ten volle van overtuigd bent dat je je leven wil enten op de Boeddhistische principes, en beslist de Boeddha als persoonlijke gids te beschouwen, de dharma als een leidraad in het leven en de sangha als een ondersteuning, kan je toevlucht nemen.
  Dankzij de toevlucht zullen de resultaten van positieve en heilzame activiteiten beter gedijen. Een krachtige tendens schrijft zich in het leven van de beoefenaar in.
  De toevluchtsceremonie is een formele bevestiging van dit inzicht