Onze betreurde Lama’s

Onze eerste leraar de Venerabele Lama Ogyen is nauw verbonden met de opmars van het Tibetaans Boeddhisme in België. Hij werd geboren in Kham in Oost – Tibet in 1933 waar hij op 7 jarige leeftijd intrad in het Tsatsa – klooster. Toen China Tibet binnenviel vluchtte hij met zijn familie naar India. Daar werd hij opgeleid door Kaloe Rinpoche die hem na zijn driejarige retraite als geestelijke leraar naar België zond om het Boeddhisme te onderichten op vraag van de Westerlingen en met de zegen van ZH. de Dalai Lama. Hij was de eerste leraar van de Kagyu school in ons land. Mededogen, bescheidenheid en vastberadenheid kenmerkten zijn spiritueel leiderschap. Met deze kwaliteiten bouwde hij het instituut in Schoten verder uit en stichtte hij Yeunten Ling in Hoei. Gedurende meer dan 20 jaar (?) leidde hij deze centra tot hij door ziekte werd getroffen en de spirituele leiding overdroeg aan Lama Karta. Lama Ogyen stierf in 1990.

Lama Karta werd geboren nadat zijn ouders gevlucht waren uit Tibet. Zijn grootvader was een groot beoefenaar, vandaar dat hij door zijn vrome ouders werd grootgebracht in de schoot van het Sonada Klooster dichtbij Darjeeling in India. Aan de voet van de Himalaya kreeg hij een strenge kloosteropleiding en daarnaast volgde hij de gewone studies aan de Tibetan Central School te Kurseong. Zijn schooltijd was verdeeld over twee werelden: Vroeg in de ochtend trok hij zijn monnikskleren aan voor zijn monastieke training in het klooster, om daarna snel het schooluniform aan te trekken en naar de Engelstalige school te rennen voor een westerse opleiding.

Toen hij dertien was, werd hij sterk getroffen door de dood van zijn vader. ‘In twee dagen tijd heeft mijn vader ons verlaten. Dit staat in mijn geheugen gegrift, want ik heb toen ten volle beseft hoezeer de vergankelijkheid het leven doordringt. Deze ervaring heeft me het belang doen inzien om aan dit bestaan ten volle zijn waarde te geven.’

Toen Lama 17 jaar was, vroeg Kaloe Rinpochee hem, in overleg met zijn moeder en leraren, wat hij met zijn leven wenste te doen. Lama antwoordde dat hij arts wilde worden om het lijden van de levende wezens te verlichten. Hij kreeg echter het volgende advies: ‘De wereld zit vol specialisten in alle mogelijke wetenschappen! Deze wereld heeft echter behoefte aan goede specialisten in de dharma.’

Dit advies heeft Lama opgevolgd en daarop ondernam hij de lange retraite van drie jaar en drie maanden. ‘Vanaf de eerste dag werd ik onderworpen aan lange meditatiesessies in stilte. De uren kropen zo langzaam voorbij dat ik vreesde niet in de retraite te kunnen blijven!
Maar langzamerhand kwam er zo’n sterke waardering in me op, dat ik op het einde van de drie jaar gevraagd heb om te mogen herbeginnen.’ Deze keer , Lama Karta was toen 23, kreeg hij het advies om naar het Westen te gaan en daar de dharma te onderrichten. Het was Klaoe Rinpochee opgevallen dat Lama Karta erin slaagde om op een open manier om te gaan met mensen van totaal divers pluimage, vandaar deze zending naar het westen. Daarop vertrok hij voor vijf jaar naar Montchardon in Frankrijk en in 1987 heeft Venerabele Kaloe Rinpochee hem gevraagd naar België te komen.Toen Lama Ogyen in 1990 overleed, zette Lama Karta de spirituele leiding van het centrum verder. Gedurende vele jaren is Lama Karta de drijfveer van onze mandala geweest.

Onze Venerabele Lama Karta was een opmerkelijk man met een groot charisma. Hij liet een ongelooflijke impact na op al degenen die de kans kregen om met hem een woord te wisselen. De naam ‘Karta’ is een samentrekking van Karma Tashi, wat ‘heilzame actie’ betekent. Zijn drukke levensjaren getuigen hiervan. Lama leefde meerdere levens in één. Naast het geven van onderricht in heel Europa, begaf Lama zich op elk uur van de dag of nacht naar zieken en stervenden, of bezocht gevangenen. Voor heel veel personen heeft hij het lijden draaglijk gemaakt. Stervenden hebben, dank zij zijn aanwezigheid, een vredevol einde beleefd. Intussen vond hij ook nog de tijd om een heel aantal boeken over het Boeddhisme te schrijven.

Lama werd de grote voortrekker van het nieuwe tempelproject en onder zijn supervisie kreeg de tempel langzaam vorm.

Daarnaast beschikte Lama Karta over een uitzonderlijke stem die zelfs door Mick Jagger werd opgemerkt. De twee werden erg close en Lama werd als eregast ontboden bij elk concert van de Stones in Vorst. Wie goed rondkijkt in de tempel treft er een cadeau van Mick Jagger aan.

Lama Karta nam verschillende CD’s op waaronder ‘Tibetan Chants, Buddhist meditation’ . Hij concerteerde regelmatig in de Brusselse miniemenkerk en de prachtige nieuwe tempel in Hoei.

Het jaar 2013 was voor onze instituten één van de moeilijkste en uitdagende jaren ooit. Na een slepende ziekte hebben we onze geliefde Lama Karta verloren op zaterdag 23 februari 2013 om 10 uur in de ochtend. Lama Karta was een voorbeeld van wijsheid en verdraagzaamheid gedurende het gehele ziekteproces, dat hij met aandacht en bedachtzaamheid heeft geobserveerd, waartegen hij heeft gevochten, maar dat hem uiteindelijk alsnog heeft meegevoerd.

De excessieve pijnen tijdens de laatste vijf maanden van zijn leven hebben zijn geduld en goedheid nooit aangetast. Zijn geest bleef helder tot het aller- laatste einde.

Hij verbleef in diepe meditatie bij zijn laatste uitademing.

Lama’s laatste wens was dat we ons in dezelfde harmonie zouden blijven inzetten voor het welzijn van alle levende wezens. Sinds hij vertrokken is, zijn er veel dingen veranderd: veel mensen zijn zich betrokken gaan voelen bij onze mandala en hebben op een vrijwillige basis hun verantwoordelijkheid genomen.