Poedja's en Sadhana's

Sadhana is Sanskriet voor 'vaardig middel om iets te bereiken' of 'spirituele beoefening'. Een Sadhana bestaat uit verschillende meditatieve rituelen die de beoefenaar helpen om zich te bevrijden van gehechtheid.

In het Vajrayana Boeddhisme is de Sadhana een beeldende vorm van meditatie die gericht is tot één of meerdere godheden. De mediterende verenigt zich met de godheid die het onderwerp van de meditatie vormt. Dit kan via de geleidelijke en gedetailleerde opbouw van de visualisatie of op een spontane manier. Op het ene moment kan één mantra of gedachte voldoende zijn om de vereniging tot stand te brengen en op een ander moment kan het een lang ritueel zijn, waarbij reinigingen, recitaties, verbeeldingskracht, offers, mantra’s en moedra's gebruikt worden.

Een poedja is een kortere ceremonie waarbij offergaven, lofzangen en gebeden worden aangeboden aan een godheid of een Boddhisattva. Het aanbieden van offergaven zoals bloemen, wierook en water wordt gezien als een oefening in vrijgevigheid. De godheid wordt uitgenodigd om tot ons te komen. De visualisatie van de godheid wordt zorgvuldig opgebouwd. Tenslotte gaat de godheid op in een helder licht, daalt neer ter hoogte van ons hart en alle kwaliteiten van de godheid op niveau van lichaam, spraak en geest worden in ons opgenomen. De poedja’s hebben een sterke uitwerking, vooral wanneer ze in groep worden uitgevoerd. Iedereen kan eraan deelnemen. De teksten liggen ter beschikking in de tempel. Je kunt zelf desgewenst offergaven meebrengen. Elke Godheid uit het Tibetaans Boeddhistisch pantheon vertegenwoordigt een unieke spirituele kwaliteit of aspect van de persoonlijkheid. Deze wezens zijn geen goden, maar verschillende aspecten van de Boeddha-natuur. Onder hen bevinden zich grote leraars, gerealiseerde yogi’s en Boddhisattva’s. Hun rol is de leerling de weg te wijzen en te beschermen tegen obstakels op het pad van de Dharma.

In Yeunten Ling wordt er elke avond om 18u een Mahakala-poedja gehouden gevolgd door het ritueel van Tchenrezig. Mahakala is de toornige verschijningsvorm van Tchenrezig. ’s Ochtends om 7 uur vinden verschillende rituelen plaats, in een welbepaalde volgorde:

  • Maandachochtend: Tara
  • Dinsdagochtend: Sangye Menla
  • Donderdagochtend: Aanroeping van de Lama van Verre
  • Vrijdagochtend: Stille meditatie
  • Zaterdagochtend: Tara
  • Zondagochtend: Stille meditatie

In onze andere centra in Antwerpen en Brussel kan u wekelijks de Tchenrezig bijwonen en de andere poedja’s op gezette tijden.

Het is mogelijk om een poedja, offerandes of gebeden aan te vragen voor persoonlijke doeleinden, in het geval van een slepende ziekte of het overlijden van een dierbare. Daarvoor kan u best via email of telefonisch contact opnemen met ons secretariaat.