Residerende Lama's

Momenteel zijn er aan onze centra twee Tibetaanse Lama’s verbonden: Lama Tashi Nyima en Lama Zeupa. Zij resideren in Yeunten Ling in Hoei. Zij verzorgen het onderricht in onze centra en zijn regelmatig voor voordrachten te gast in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en India.

Vanaf hun jeugd verbleven zij als monnik in het klooster van Kaloe Rinpochee in Sonada, dichtbij Darjeeling. Onze lama's, die zijn opgeleid door Kaloe Rinpochee, behoren tot de Kagyu-school, één van de vier scholen van het Tibetaanse boeddhisme. Omdat de school sterk op de praktijk is georiënteerd, meditatie en rituelen, wordt de linie de 'mondelinge' of 'vervolmakende' school genoemd. Haar kracht put ze uit de sterke verbinding tussen leraar en leerling. Als grote meditatiemeesters zijn ze dan ook sprekende voorbeelden.

Na hun opleiding volbrachten onze lama’s de retraite van drie jaren, drie maanden en drie dagen.

Zij kennen elkaar al sinds hun jeugdjaren en koesteren dan ook een hechte vriendschap voor elkaar. Ze voelen zich broers en broeders, en in deze familiale geest van ongedwongenheid beheren zij samen de onderrichtingen en de begeleiding van de verschillende cursussen en rituelen. De laatste jaren leggen ze meer en meer de nadruk op de vervolmaking van de leerling: jaarlijks worden er meerdere reeksen aangeboden die de cursisten in staat stellen zich te specialiseren en te verdiepen in één enkel domein.

Lama Tashi Nyima is afkomstig uit Buthan. Op 6 – jarige leeftijd trad hij in in het klooster van Sonada van Kaloe Rinpochee waar hij Lama Karta ontmoette. Ze werden vrienden voor het leven. Tijdens een pelgrimstocht ging hij in op de oproep van Lama Karta: ‘Wij hebben in België iemand nodig om de poedja's (ceremoniële meditaties) te begeleiden.’ Zo is hij in 1992 overgekomen naar België. Intussen wordt Lama Tashi Nyima erkend als een grote meditatiemeester. De jaarlijkse zomerretraite ‘leren mediteren in drie fasen’ is zijn geesteskind en kan steeds weer rekenen op een groeiend en trouw publiek. Lama wordt alom geprezen om zijn systematisch onderricht en zijn sprekende metaforen.

Zijn verrassing over ons land is nog steeds niet weggeëbd: ‘Een land van grote schoonheid, een land van vooruitgang met uitstekend voedsel en water, waar de mensen blijk geven van een goede inborst. Ik ben zo gelukkig dat ik de indruk heb in de wereld van de goden te vertoeven’.

Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van de Belgische familie. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikhim aan de grens met Tibet en ook hij kreeg zijn opleiding in het klooster van Sonada. Na zijn driejarige retraite bezocht hij verschillende dharmacentra in het westen. Hij besloot zich in Yeunten Ling te vestigen. In Hoei vond hij de magie van een bepaalde sfeer. ‘Ik had de sterke indruk dat het werk van de dharma en de personen die eraan meewerkten buiten het gewone vielen’.

Lama Karta heeft hem gevraagd te blijven, en hij heeft niet geaarzeld. Lama Karta heeft verklaard onze lama's te hebben gekozen omdat zij gekwalificeerd waren en een zeer open ingesteldheid bezaten. Ze vielen op door hun geduld, grote wijsheid, discretie en discipline.

Lama Zeupa geeft intussen al twee decennia onderricht in onze centra. Lama Zeupa weet zich uitstekend in te leven in de manier van denken van de Westerlingen en neemt zijn leerlingen middels sluitende redeneringen telkens weer mee in een boeiende denkoefening. Zijn leringen worden gekenmerkt door een grote originaliteit en een krachtige impact voor wat het resultaat betreft. Lama Zeupa is ook yogaleraar en onderzoekt op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest in de krijgskunsten, Tai Chi, Qi Gong, yoga en meditatie.

Tempa Rubgay is de monnik – kunstenaar die zorg draagt voor de talrijke artistieke aspecten van onze instituten. In 1990 vervoegde hij de Belgische familie en staat voortdurend paraat om onze centra te verfraaien met zijn schilder – en beeldhouwkunst. Zijn niet aflatende creativiteit is een bron van inspiratie voor zijn vele leerling - helpers. De versieringen van de tempels en de stoepa’s zijn getrouw aan de Tibetaanse traditie en hebben we volledig aan Tempa en zijn passie te danken. ‘Met Temba krijgt het leven pas kleur!’ zei Lama Karta. ‘Dit is de vierde man van onze mandala.’

‘Ik weet dat als ik vertrek, de zaken niet zullen stilvallen. Zoals ook Lama Ogyen wist dat de voortzetting verzekerd was omdat hij mij had gekozen, heb ik mijn drie broeders gekozen om op een dag te kunnen vertrekken zonder enige droefheid’, aldus lama Karta.

Ondertussen is Sangay Norbu toegekomen. Hij is één van de meest toegewijde monniken van het Salugaraklooster van Kaloe Rinpochee in Darjeeling en zal de lama's bij de rituelen bijstaan.