Sangyee Menla

Deze poedja helpt ons om de wortel van alle kwalen, de mentale duisternis, aan te pakken. Bij het beoefenen van deze meditatie en het reciteren van de mantra identificeren we onszelf met de zuivere boeddhanatuur van Sangyee Menla, waardoor we ons kunnen ontdoen van negatieve gewoontes en destructieve gedachtengangen. Het reciteren van de naam van Boeddha Menla en zijn mantra heeft heilzame gevolgen.

Louter het horen van Boeddha Menla’s naam zou tot een gunstige wedergeboorte leiden.