Stille meditatie

De stille meditatie, eigen aan alle boeddhistische tradities, is erop gericht om de geest tot rust te brengen en te stabiliseren

Onze geest is meestal uitermate actief en onvoorspelbaar. Allerlei soorten gedachten doorkruisen hem en zetten ons vaak aan tot handelingen waarvan de gevolgen teleurstellend kunnen zijn en een onbehaaglijk gevoel of zelfs lijden kunnen veroorzaken. In het beste geval kennen we een soort welbehagen, dat echter van tijdelijke en veranderlijke aard is. Pas als we onze geest leren temmen, kunnen we een stabiel geluk ervaren dat niet afhankelijk is van externe factoren.

Meditatie gebeurt in eerste instantie op een formele manier, al zittend op een kussen of op een stoel. Geleidelijk zal deze meditatieve ervaring ook doorstromen in ons dagelijks leven. Door regelmatig te oefenen, wordt de geest soepel en krijgen we minder last van storende emoties. Dit laat toe om vanuit een zekere gemoedsrust te handelen tijdens onze dagdagelijkse activiteiten.

Practische informatie klik hier

Aanmeldingsformulier klik hier