Waarom wordt er een bijdrage voor de cursussen gevraagd?

Onze instituten bieden een mooie infrastructuur aan, die tegelijkertijd zorgt voor een grote stabiliteit in hun bestaan én die uw verblijf en deelname aan de activiteiten aangenaam maakt. Daarvoor worden grote inspanningen gedaan. Niet alleen op financieel gebied vraagt dit een voortdurende waakzaamheid, maar het vele werk kan ook enkel gebeuren als onze leden en vrijwilligers daaraan een aanzienlijke bijdrage leveren.

Met name in Yeunten Ling ligt het kostenplaatje hoog!

Ter informatie overlopen we even de belangrijkste uitgaven die in 2017 dienden te gebeuren:
* In het kasteel werd de elektriciteit aangepast aan de gangbare normen en werd een brandalarm installatie geïmplementeerd die ons door de brandweercontrole werd opgelegd. Hiervoor werd een lening van 300.000 euro aangegaan, die over 10 jaar loopt. Dit betekent een maandelijkse afbetaling van 3.000 euro. En er dient nog veel te gebeuren, waaronder het plaatsen van brandvrije deuren in het kasteel en zo meer.
* De dakgoten van het kasteel en de stoepa waren toe aan een verfbeurt. De dure hoogtekraan werd gesponsord door een weldoener en het werk gebeurde gedeeltelijk door vrijwilligers. 
* Alles werd in voorbereiding gebracht om in het kasteel en Tcheupel Ling weer ons eigen bronwater te gebruiken voor het sanitair. Ook de andere gebouwen staan op de verlanglijst. Voor de nodige aanpassingen is echter een investering nodig. Deze wordt nadien geleidelijk terugverdiend door de afname van het gebruik van leidingwater. 
* Voor 2017 bedraagt de hoge rekening voor alle energieverbruik 99.000 euro, met name voor elektriciteit, waterverbruik, stookolie en gas inclusief.
* Grote lekken in de afwatering hebben ons ertoe gedwongen om graafwerken in de binnenkoer door te voeren. Deze lekken veroorzaakten immers doorsijpeling in de kelders en mogelijke verzakkingen. Uitstel was geen optie. 
* Een gedeeltelijke vernieuwing van een aantal verwarmingsbuizen in het kasteel is in de zeer nabije toekomst noodzakelijk. Het kostenplaatje wordt berekend.
* Een prachtig pluspunt van ons retraitecentrum is het mooie park en de bosrijke omgeving. Daar maken al onze cursisten en bezoekers heel graag gebruik van. De inplanting midden in een beschermende groene gordel geeft aan de plek het geïsoleerde karakter en de deugddoende stilte die we allen op prijs stellen. Hoewel het manuele werk hoofdzakelijk door vrijwilligers wordt verzorgd, gaat dit alles met aanzienlijke kosten gepaard..
* IT aanpassingen die gebruiksvriendelijk zijn en mee gaan met de tijd, zodat vrijwilligers makkelijker inzetbaar zijn. 
* Een voltijds personeelslid staat mede in voor de werkzaamheden aan de infrastructuur.

De onderrichtingen worden gegeven door residentiële en bezoekende leraren, soms bijgestaan door een of twee betaalde vertalers. Ook hier kunnen we gelukkig rekenen op veel vrijwilligerswerk. Toch zijn de uitgaven aanzienlijk, met name voor verplaatsingen van leraren en vertalers uit het buitenland. Toch beseffen we allen de uitzonderlijke waarde van het onderricht, de grote rituelen in aanwezigheid van vele lama’s, en willen we deze gewoontes in ere blijven houden, onder meer dank zij uw bijdrage. 
Ook tijdens de dagelijkse en maandelijkse rituelen is het energieverbruik en het kostenplaatje niet te veronachtzamen.

Verhoging van de deelnameprijs voor cursussen en logies in 2018

Gedurende meerdere jaren zijn onze prijzen niet meer aangepast aan de algehele verhoging in onze maatschappij. Bovendien dwingt een ingrijpende verandering ons ertoe om de prijzen voor cursussen en logies aan te passen aan de realiteit van het instituut, dat zijn stabiliteit dient te waarborgen.

Onze jarenlange en vruchtbare samenwerking met CIRAN, het revalidatiecentrum in Nederland, maakt plots een crisis mee die niet te voorzien was. De reden hiervoor ligt volledig buiten onze verantwoordelijkheid en is te wijten aan een interne evolutie in Nederland en bij deze organisatie zelf. Dat is erg jammer voor al de patiënten die nog op de wachtlijst stonden om naar Yeunten Ling te komen voor een tweedaagse training. Onze leraren, vertalers, teammedewerkers, vrijwilligers en personeelsleden stonden steeds klaar om hen met veel deskundigheid en enthousiasme te onthalen en met alle zorgen te omringen. 
Vanwege de terugval in deze samenwerking hebben we het personeelsbestand ook dienen terug te schroeven.

Deze evolutie is een belangrijke verklaring voor de verhoging van enkele bijdragen. 
De extra kortingen van 25% voor personen in moeilijkheden en voor personen met een vervangingsinkomen worden echter wel behouden! Logeren in een gemeenschappelijk ruimte blijft erg goedkoop, maar het aanbod is beperkt. Het verblijf in een studio was zeker aan een verhoging toe, onder meer omdat de privéfaciliteiten en het energieverbruik voor zo’n grote oppervlakte dienen te worden verrekend. De een- of tweepersoonskamers bieden nog steeds een tussenoplossing. 
U vindt al deze informatie terug in het Kunchab Magazine en op onze website.

We zullen met die verandering op vele terreinen rekening moeten houden. Af en toe een beroep doen op een extern schoonmaakbedrijf is niet meer aan de orde  Onze cursisten worden weer aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid in de vorm van karma yoga, hulp bij het schoonhouden van de verblijfruimten en gemeenschappelijke lokalen, bij het bereiden van de maaltijden en zo meer.

Uw suggesties en adviezen zijn welkom!.